20 kwietnia 2024

Rewolucja w LEK i LDEK. Idą zmiany?

O konieczności zmian w LEK i LDEK mówi się od dawna. Wiele wskazuje na to, że już w najbliższych miesiącach mogą zostać one uchwalone, choć nie jest to wcale takie pewne. W roku wyborczym czasami dzieją się cuda.

Foto: pixabay.com

Pakiet zmian zaproponował ministerialny Zespół ds. opracowania propozycji nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, na którego czele stał dr Jarosław Biliński.

Kilka tygodni temu NRL zgłosiła swoje uwagi do projektowanych zmian w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty w stanowisku podjętym na specjalnie zwołanym posiedzeniu. Projekt ustawy w tej wersji trafił do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego.

Nie wiadomo, w jakiej wersji dokument trafi ostatecznie do sejmu, ale z pewnością warto bliżej przyjrzeć się dotychczas wypracowanym propozycjom zmian. Tym bardziej, że w poprzednich miesiącach, gdy prace toczyły się w ramach zespołu, dr Jarosław Biliński szeroko konsultował je przede wszystkim z młodymi lekarzami, choć – co warto podkreślić – uwagi zgłaszali także lekarze i lekarze dentyści z wieloletnią praktyką.

1. Zgodnie z projektem ustawy przygotowanym przez wspomniany zespół, terminy LEK i LDEK dyrektor CEM ogłaszałby co najmniej na 6 miesięcy przed planowanymi egzaminami. Obecnie mogą do nich przystępować lekarze i lekarze dentyści, ale miałoby się to zmienić, bo – o ile proponowane zmiany weszłyby w życie – mogłaby to zrobić także osoba, która ukończyła 11 semestrów z 6-letnich jednolitych studiów na kierunku lekarskim lub 9 semestrów z 5-letnich jednolitych studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym. Fakt ten musiałby zostać potwierdzony w SMK poprzez załączenie karty okresowych osiągnięć studenta, wydawanej przez uczelnię albo w formie wydawanego przez nią zaświadczenia.

2. Zmiany mogłyby objąć opłatę egzaminacyjną. Teraz wynosi ona maksymalnie 10 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w przypadku złożenia zgłoszenia do LEK albo LDEK po raz drugi i kolejny oraz za każdy egzamin składany w języku obcym. Zarówno zespół, jak i NRL proponują, aby pierwsze trzy próby w języku polskim były bezpłatne, co z pewnością ucieszyłoby każdą młodą lekarską kieszeń.

3. Egzamin dalej miałby mieć formę testu składającego się z 200 pytań zawierających 5 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa, przy czym w projekcie ustawy przygotowanym przez zespół zapisano, by 100 z tych pytań opierało się na maksymalnie 10 przypadkach klinicznych, na podstawie których opracowywano by minimum 10 pytań. „LEK i LDEK polega na rozwiązaniu odpowiedniego testu składającego się z 200 pytań zawierających 5 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Pytania są wybierane z ogólnodostępnej bazy pytań tworzonej przez CEM. Za każdą prawidłową odpowiedź uzyskuje się 1 punkt. W przypadku braku odpowiedzi, zaznaczenia nieprawidłowej odpowiedzi albo zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi, punkty nie są przyznawane” – czytamy z kolei w stanowisku przyjętym przez NRL.

4. Sporym ułatwieniem dla zdających byłoby zamieszczenie przez konsultanta krajowego z dziedziny medycyny, która wchodzi w skład dziedzin egzaminacyjnych, już na rok przed LEK i LDEK, wykazu źródeł bibliograficznych, z których przygotowywane są pytania na odpowiedni test. Zespół chce, by robić to za pomocą SMK. Samorząd lekarski zaproponował, aby ten wykaz składał się z maksymalnie dwóch źródeł bibliograficznych w języku polskim do konkretnych działów i dokładnych wytycznych konkretnych towarzystw naukowych, z których przygotowywane są pytania na odpowiedni test.

5. Zespół chce, aby pytania testowe wraz z poprawnymi odpowiedziami wykorzystanymi na potrzeby LEK albo LDEK podlegały udostępnieniu na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Obecnie zdający LEK albo LDEK może wnieść w trakcie egzaminu albo bezpośrednio po jego zakończeniu, jeszcze przed opuszczeniem sali egzaminacyjnej, merytoryczne zastrzeżenie do pytania testowego. W projekcie ustawy przygotowanym przez zespół jest zapis o wprowadzeniu możliwości ich zgłaszania w ciągu 3 dni od opublikowania przez CEM pytań wraz z odpowiedziami. Zastrzeżenia byłyby rozpatrywane w terminie 6 dni (obecnie komisja ma na to 3 dni).

Mariusz Tomczak