24 lipca 2024

Rezydenci na nadzwyczajnym posiedzeniu NRL

Katarzyna Pikulska i Rafał Wichowski, przedstawiciele Porozumienia Rezydentów OZZL, czynnie biorący udział w trwającym od 2 października proteście medyków, uczestniczyli w piątkowym nadzwyczajnym posiedzeniu Naczelnej Rady Lekarskiej.

Foto: Katarzyna Strzałkowska, Monika Bala

W czasie obrad przedstawiciele NRL omówili przebieg protestu rezydentów w poszczególnych okręgowych izbach lekarskich podkreślając wsparcie, jakie młodzi lekarze otrzymali od samorządu lekarskiego. – Proszę, byście państwo wspierali nas mimo niedogodności, które mogą wynikać z naszego protestu – powiedział Rafał Wichowski.

W podjętym apelu NRL zwróciła się z apelem do pracodawców i kierowników podmiotów leczniczych oraz kierowników specjalizacji, ordynatorów, pracowników środowisk akademickich ochrony zdrowia o „stałe i czynne poparcie” dla lekarzy rezydentów uczestniczących w akcji protestacyjnej oraz „wspierających ich protest innych lekarzy”.

„W ocenie Naczelnej Rady Lekarskiej postulaty protestujących są zasadne i odzwierciedlają oczekiwania środowiska lekarskiego od wielu lat artykułowane w stanowiskach organów samorządu lekarskiego. Naczelna Rada Lekarska mając na względzie, że postulaty protestujących dotyczą poprawy sytuacji w ochronie zdrowia, apeluje o wykazanie zrozumienia dla protestujących młodych lekarzy i niepodejmowanie wobec nich jakichkolwiek działań o charakterze represyjnym” – czytamy w podjętym apelu.