12 kwietnia 2024

Rola lekarza w opiece nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie

W czwartek 17 maja w godz. 10.00-16.00 w Teatrze im. Juliusza Słowackiego (pl. Św. Ducha 1) w Krakowie odbędzie się XI Sympozjum „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej” pod hasłem „Rola lekarza w opiece nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie”.

X Sympozjum „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej”

Współorganizatorami Sympozjum są m.in.:

  • Komisja Etyki Naczelnej Rady Lekarskiej,
  • Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie,
  • Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie.

PROGRAM

9.00-10.00 Rejestracja uczestników

10.00-10.10 Otwarcie Sympozjum

CZĘŚĆ I

Anna Dymna: Problemy osób niepełnosprawnych intelektualnie – własne obserwacje

prof. Robert Śmigiel: (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu) Wrodzone przyczyny niepełnosprawności intelektualnej – diagnostyka i obraz kliniczny

dr Monika Zazula, ks. prof. Andrzej Muszala: Problemy medyczne osób z trisomią 21 według raportu „Problemy rodzin dzieci z zespołem Downa w Polsce – stan na przełomie 2017 i 2018 roku”

Barbara Szumowska, Maria Libura: Problemy rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną w kontaktach z lekarzami – doświadczenia własne

CZĘŚĆ II

prof. Robert Śmigiel (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu): Jak przekazywać rodzicom informację o wadzie genetycznej dziecka wiążącej się z niepełnosprawnością intelektualną

prof. Elżbieta Zakrzewska-Manterys (Uniwersytet Warszawski): Jak się komunikować z dorosłą osobą niepełnosprawną intelektualnie

prof. Jolanta Wierzba (Gdański Uniwersytet Medyczny): Specyficzne problemy medyczne dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie

prof. Jacek Pietrzyk (Uniwersytet Jagielloński): Czy można uchronić osobę obciążoną genetycznie przed rozwojem niepełnosprawności intelektualnej

prof. Stanisław Kowalik (Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu): Rola rehabilitacji w rozwoju osób niepełnosprawnych intelektualnie – co lekarze powinni o tym wiedzieć

dr n. prawn. Małgorzata Szeroczyńska (Warszawa): Jak uzyskać świadomą zgodę dorosłego pacjenta niepełnosprawnego intelektualnie na diagnostyczny lub leczniczy zabieg inwazyjny oraz inne aspekty prawne

Panel dyskusyjny

Uczestnicy otrzymują 6 punktów edukacyjnych. Udział w sympozjum jest bezpłatny po wcześniejszym zgłoszeniu uczestnictwa:

  • telefonicznie: 12 293 40 04,
  • pocztą elektroniczną: etyka@mp.pl