16 lipca 2024

Rośnie zachorowalność na nowotwory żołądka

Od pewnego czasu zauważalny jest wzrost zachorowalności na raka żołądka wśród młodych osób.

Foto: pixabay.com

Amerykańscy badacze przyjrzeli się temu zjawisku, analizując bazę Surveillance, Epidemiology and End Results (SEER) z lat 1973-2015.

Zebrano informacje o zachorowaniach na nowotwory żołądka wg wieku (20-59 i powyżej 60 lat). Łącznie odnotowano ponad 75 tys. zachorowań, z czego 18,6 tys. wystąpiło u osób młodych.

Obserwowany w tej grupie wzrost zachorowalności o 1,5 proc. rocznie od 1995 roku, wraz z postępującym spadkiem zachorowalności w grupie starszej (o 1,8 proc. rocznie od 1973 r.) spowodował, że osoby poniżej 60 r.ż. stanowią od 2012 r. ponad 30 proc. chorych na nowotwory żołądka.

Kolejnym wnioskiem z badania są zauważone różnice w charakterystyce nowotworów w zależności od wieku zachorowań. U osób młodszych częściej występują raki niskozróżnicowane, podtypy sygnetowo-komórkowe lub rozlane (wg klasyfikacji Lauren’a) oraz przerzuty regionalne i/lub odległe już w momencie rozpoznania.

Analiza genetyczna wykazała, że nowotwory żołądka w młodym wieku częściej są związane z zakażeniem wirusem Epsteina-Barr oraz wykazują stabilność genomu. Wczesne zachorowania nie wynikają również z narażenia na typowe czynniki ryzyka zachorowania na raka żołądka takie jak palenie papierosów czy picie alkoholu, co utrudnia zapobieganie i wczesne rozpoznanie.

Więcej: www.surgjournal.com