28 lutego 2024

Rozmowy ostatniej szansy między urzędnikami i szpitalami?

O tym, że do szpitali powiatowych trafiają niewystarczające pieniądze z Narodowego Funduszu Zdrowia, wiadomo nie od dziś. Czy w nadchodzącym czasie sytuacja zaogni się?

Waldemar Malinowski. Fot. Mariusz Tomczak

W poniedziałek 30 października 2023 r. odbyły się rozmowy Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych (OZPSP) i Związku Powiatów Polskich z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Prezes związku Waldemar Malinowski przedstawił oczekiwania szpitali powiatowych, wskazując, że ze względów formalno-prawnych powinny zostać spełnione do końca grudnia 2023 r. Chodzi o zapłatę za wszystkie nadwykonania (w zakresach limitowanych i nielimitowanych), uregulowanie spłaty tzw. 1/12 kontraktu, odrobienie i wykonanie świadczeń w zakresie ryczałtu za rok ubiegły oraz zapłatę za wykonane świadczenia ponad wartość umowy ryczałtowej w 2023 r. Niezbędna jest także zmiana wycen świadczeń medycznych – postulat zgłaszany przez wiele środowisk związanych z ochroną zdrowia.

Kolejne rozmowy zaplanowano na 7 listopada. „To spotkanie ostatniej szansy. Bez zmian szpitale nie podejmą się realizacji świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej od 1 stycznia 2024 r.” – ocenia OZPSP.