24 kwietnia 2024

Rozpoczyna się nowa era badań klinicznych w Polsce

Terapia CAR-T opiera się na zmodyfikowanych genetycznie limfocytach T, które uzyskały zdolność rozpoznawania cechy komórki nowotworowej odróżniającej ją od komórki zdrowej i dzięki czemu są zdolne do jej zniszczenia.

Foto: WUM

– Rozpoczyna się w Polsce era badań klinicznych za pomocą genetycznie modyfikowanych limfocytów CAR-T – mówi prof. Grzegorz Basak, kierownik Katedry i Kliniki Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych.

Warszawski Uniwersytet Warszawski otrzymał 17,3 mln zł z Agencji Badań Medycznych w wyniku konkursu na działalność badawczo-rozwojową w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych na projekt: „Zastosowanie limfocytów CAR-T antyCD19 w niskich dawkach w leczeniu dorosłych chorych na nawrotową i oporną ostrą białaczkę limfoblastyczną i chłoniaka Burkitta. Badanie kliniczne fazy I/II (MERMAID1)”.

– Będzie to pierwsze badanie kliniczne niekomercyjne z wykorzystaniem tego produktu, który – co istotne – wytwarzany jest lokalnie. Do tej pory w Polsce nie było również takich badań komercyjnych, a produkty CAR-T wytwarzane były za granicą – zaznacza prof. Grzegorz Basak.