23 maja 2024

Rusza program rehabilitacji postcovidowej

Ponad 100 placówek medycznych przystąpiło do programu rehabilitacji postcovidowej w formie stacjonarnej i prowadzonej w uzdrowiskach – poinformowało Ministerstwo Zdrowia.

Foto: Katarzyna Link/LUW

W poniedziałek poinformowano o zainicjowaniu specjalnego programu przygotowanego przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia skierowanego dla osób, które przechorowały COVID-19.

W zależności od stanu pacjenta, rehabilitacja postcovidowa będzie prowadzona w domu, ambulatoryjnie, a także w oddziałach rehabilitacji, zakładach rehabilitacji leczniczej i uzdrowiskach.

– Przygotowaliśmy pakiet odbudowy zdrowia Polaków po pandemii składający się z pięciu elementów. Jednym z nich jest rehabilitacja postcovidowa – mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. – Rehabilitacja postcovidowa będzie finansowana przez NFZ. W jej ramach pacjenci będą mieć zapewnione także wsparcie psychologiczne – dodaje p.o. prezesa NFZ Filip Nowak

Kompleksowy program rehabilitacji postcovidowej w zakresie stacjonarnym i uzdrowiskowym obejmie m.in.:

  • kinezyterapię ze szczególnym uwzględnieniem treningu wytrzymałościowego, ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń ogólnousprawniających, 
  • inhalacje;
  • hydroterapię, fizykoterapię – według indywidualnych wskazań;
  • balneoterapię – według indywidualnych wskazań
  • masaż – według indywidualnych wskazań;
  • edukację zdrowotną i promocję zdrowia, w tym np. naukę prawidłowej techniki używania inhalatorów, eliminację nałogów i innych czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych, prozdrowotną zmianę stylu życia;
  • wspomaganie rehabilitacyjne schorzeń współistniejących.

Na rehabilitację postcovidową prowadzoną w formie stacjonarnej, w uzdrowiskach, gabinecie lub w domu, konieczne będzie skierowanie wystawione m.in. przez lekarza POZ po zakończeniu leczenia związanego z chorobą COVID-19.