20 kwietnia 2024

Ryczałt mimo odejścia z etatu

Jeśli zmiana umowy o pracę na kontrakt jest konsekwencją zakończenia szkolenia specjalizacyjnego i wygaśnięcia okresu trwania umowy rezydenckiej, ginekolożka może wybrać ryczałt ewidencjonowany – pisze Anna Wojda.

Fot. pixabay.com

Potwierdził to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 29 września 2023 r. (0115-KDST2-2.4011.301.2023.4.MS).

Lekarka specjalista położnictwa i ginekologii pracowała najpierw w ramach rezydentury (jako lekarz w trakcie specjalizacji) na umowie o pracę na czas określony. Potem, od czerwca 2023 r., zaczęła na tym samym oddziale pracować na umowę-zlecenie jako lekarz specjalista, i to wyłącznie w ramach dyżurów medycznych.

Od 1 lipca umowę-zlecenie zastąpiono umową kontraktową, gdyż lekarka założyła działalność gospodarczą. Zastanawiała się, czy ma prawo do opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego.

Fiskus nie miał nic przeciwko. Przypomniał, że zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne podatnik traci prawo do opodatkowania ryczałtem, jeżeli uzyskuje przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadające czynnościom, które wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub w roku podatkowym w ramach stosunku pracy.

Zdaniem fiskusa, choć umowa kontraktowa jest zawarta z poprzednim pracodawcą, to zmieniło się stanowisko pracy lekarki z lekarza rezydenta (w trakcie szkolenia specjalizacyjnego) na lekarza specjalistę. Zmiana formy zatrudnienia nie była zmianą umowy o pracę na kontrakt w obrębie tej samej działalności, lecz była konsekwencją zakończenia szkolenia specjalizacyjnego i wygaśnięcia umowy rezydenckiej.

Dodatkowo zakres świadczonych usług na rzecz byłego pracodawcy jest obecnie odmienny (z uwagi na zmianę tytułu zawodowego, stanowiska pracy i zakresu pracy). Lekarka nie jest już w trakcie szkolenia specjalizacyjnego, lecz – jako lekarz – wykonuje wszystkie czynności sama i może nadzorować innych lekarzy w trakcie specjalizacji. Ponadto obecna umowa obejmuje pracę jedynie w trybie dyżurowym, nie zakłada zatem wykonywania np. planowych zabiegów.

Skoro zatem usługi na rzecz szpitala prowadzone w ramach działalności gospodarczej nie są tożsame z tymi, które lekarka wykonywała w szpitalu w trakcie rezydentury, może rozliczać się w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Jest tylko jeden warunek: trzeba w terminie złożyć oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania (należało to zrobić do 20. dnia miesiąca następującego po tym, w którym lekarka uzyskała pierwszy przychód w 2023 r.).