14 kwietnia 2024

Rzecznik prasowy NIL

Ewa Gwiazdowicz-Włodarczyk została rzecznikiem Naczelnej Izby Lekarskiej. Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego (magister filologii polskiej).

Foto: Marta Jakubiak

W latach 1983-1985 była kierownikiem Sekcji Upowszechniania Teatru w Teatrze Narodowym w Warszawie, a następnie do 1990 r. kierownikiem Działu Literackiego Teatru Narodowego.

Od 1991 r. jest związana z samorządem lekarskim: najpierw z Naczelną Izbą Lekarską, a od 2002 r. z Okręgową Izbą Lekarką w Warszawie. W latach 1994-2002 była rzecznikiem prasowym Naczelnej Izby Lekarskiej, a w latach 1996-2002 także redaktorem stron internetowych NIL.

Zobacz więcej: TYLKO U NAS: 300 zdjęć z Krajowego Zjazdu Lekarzy

W latach 1991-2002 współpracowała z „Gazetą Lekarską”. Do 1994 r. była redaktorem „Nowości Lekarskich”. W kolejnych latach była współpracownikiem biuletynu Dolnośląskiej Izby Lekarskiej „Medium” i „Świata Lekarza”. Współpracuje z „Gazetą Galicyjską” wydawaną przez Okręgową Izbę Lekarską w Krakowie.

Od 2002 r. jest rzecznikiem prasowym Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie i redaktorem naczelnym „Miesięcznika OIL w Warszawie. Puls”. Trzykrotnie (w latach 2004 i 2007-2008) była rzecznikiem prasowym Ministra Zdrowia. Należy do Stowarzyszenia „Dziennikarski Klub Promocji Zdrowia” (jest członkiem Komisji Rewizyjnej).