24 czerwca 2024

Samorząd lekarski o zmianie wysokości wynagrodzenia minimalnego

Trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – tyle, zdaniem Prezydium NRL, powinno wynosić minimalne wynagrodzenie lekarzy i lekarzy dentystów ze specjalizacją, tymczasem projekt ustawy przygotowywanej przez resort zdrowia przewiduje kwotę o ponad połowę niższą.

Foto: pixabay.com

Samorząd lekarski oczekuje ustawowego określenia ścieżki dojścia do oczekiwanych poziomów minimalnego wynagradzania lekarzy i lekarzy dentystów na poziomie 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla lekarzy i lekarzy dentystów specjalistów oraz 2,5-krotności dla lekarzy i lekarzy dentystów w trakcie specjalizacji, przy czym obecnie wynagrodzenie lekarzy i lekarzy dentystów specjalistów nie powinno być niższe niż 2-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – czytamy w opublikowanym w poniedziałek na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej stanowisku Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie projektu ustawy zmieniającej ustawę o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

W stanowisku wskazano, że projekt ustawy nie realizuje postulatów środowiska medycznego, które doprowadziły do protestu pracowników zawodów medycznych we wrześniu 2021 r. „Projektowane współczynniki pracy określające poziom minimalnych wynagrodzeń dla poszczególnych grup zaszeregowania pracowników podmiotów leczniczych w istotny sposób odbiegają od oczekiwań środowisk medycznych wyrażonych w postulatach Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia” – ocenia Prezydium NRL.

W stanowisku dodano, że zaproponowane współczynniki pracy prowadzą do spłaszczania poziomu wynagradzania w poszczególnych grupach zaszeregowania. „Sprawia to, że różnice pomiędzy osobą kierującą zespołem pracowników medycznych – lekarzem, a pozostałymi osobami wykonującym inne zawody medyczne nie oddają różnicy w kwalifikacjach tych osób” – podkreślono w stanowisku.

Zaproponowany dla lekarzy i lekarzy dentystów specjalistów współczynnik pracy jest niższy od wynikającego z odniesienia ustalonej na mocy porozumienia zawartego w 2018 r. przez ówczesnego ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego z Porozumieniem Rezydentów kwoty minimalnego wynagrodzenia tych osób w 2018 r. do wysokości ówczesnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. „Z uwagi na spadek siły nabywczej pieniądza rozbieżność pomiędzy postulowanymi przez środowiska pracowników zawodów medycznych współczynnikami, a proponowanymi w projekcie ustawy będzie w praktyce jeszcze bardziej odczuwalna niż można było to przewidywać w ubiegłym roku” – czytamy w stanowisku podjętym przez Prezydium NRL.