14 kwietnia 2024

Sesja ONZ w Nowym Jorku a walka z gruźlicą

22 września 2023 r. w Nowym Jorku, w ramach sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), odbędzie się spotkanie poświęcone sposobom i środkom zwalczania gruźlicy. Jego gospodarzami będą Polska i Uzbekistan.

Foto: pixabay.com

Będzie to drugie w historii tego typu spotkanie. Poprzednie odbyło się w 2018 roku, a deklaracja końcowa nakreśliła cele w zwalczaniu gruźlicy oraz środki, jakie państwa zobowiązały się przeznaczyć na ich realizację.

– Celem spotkania będzie ocena dotychczasowych postępów w walce z gruźlicą oraz przyjęcie nowych zobowiązań mających posunąć do przodu badania, innowacje oraz finansowanie, a w szczególności zapewnić równy dostęp do prewencji, diagnostyki i leczenia gruźlicy na świecie – mówi Draginja Nadażdin, dyrektorka polskiego biura Lekarzy bez Granic.

Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 2021 roku na gruźlicę zachorowało ok. 10,6 mln ludzi, a 1,6 mln zmarło, co czyni ją najbardziej śmiertelną chorobą zakaźną na świecie.

– Ponieważ gruźlica występuje najczęściej w krajach o niskich dochodach, przemysł farmaceutyczny oraz systemy opieki zdrowotnej zamożnych państw w ograniczonym stopniu są zainteresowane inwestowaniem w badania, rozwijaniem nowoczesnych leków i terapii. Dlatego tak ważne są międzynarodowe działania i zobowiązania – dodaje Draginja Nadażdin.

Lekarze bez Granic, największa samodzielna organizacja zajmująca się leczeniem gruźlicy na świecie, wskazują na działania potrzebne do skutecznej walki z choroba:

  • możliwie szybkie wdrażanie najnowszych rekomendacji WHO w leczeniu gruźlicy, w tym krótszych, nowoczesnych terapii lekowych i diagnostyki. Dotyczy to szczególnie dzieci, wśród których choroba zbiera najbardziej śmiertelne żniwo. Zgodnie z ekonomią skali upowszechnienie nowych narzędzi prowadzi do obniżenia kosztów leczenia;
  • bardziej rygorystyczne i odpowiedzialne podejście do stosowania prawa patentowego. Dotyczy to szczególnie wykorzystywania tzw. patentów wtórnych wobec leków gruźliczych, które blokują konkurencję i podnoszą koszty leczenia;
  • zachęcanie producentów tańszych, generycznych leków gruźliczych do szybkiej rejestracji i wprowadzania na rynek;
  • koordynacja zakupów leków i wykorzystywanie mechanizmów zakupów grupowych, co zwiększy siłę zakupową państw, pozwoli na podniesienie rentowności i koordynację produkcji;
  • inwestycje w badania i rozwój, szczególnie w obszarze testów dla dzieci oraz nowych leków, zapewnienie transparentności ich finansowania i dostępność (również kosztowej) opracowanych rozwiązań;
  • zapewnienie odrębnych, dodatkowych funduszy na prace nad szczepionką. Jej opracowanie jest kluczowe, nie może jednak być realizowane kosztem badań nad innymi narzędziami czy dostępności do tych już istniejących.