22 lutego 2024

Sieć szpitali. Od kilku dni obowiązują nowe zasady liczenia ryczałtu

28 stycznia weszło w życie znowelizowane rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Foto: pixabay.com

W rozporządzeniu, które dotyczy placówek działających w ramach tzw. sieci szpitali, zmieniono dotychczasową metodę ustalenia kwoty ryczałtu.

Ministerstwo Zdrowia zaproponowało metodę polegającą na iloczynie liczby jednostek sprawozdawczych obliczonych dla danego świadczeniodawcy na okres obliczeniowy, prognozowanej ceny jednostki sprawozdawczej na okres planowania oraz współczynnika korygującego (jakościowego).

Resort zapewnia, że szpitalom ta zmiana się opłaci. Część dyrektorów ma jednak wątpliwości, czy przyczyni się ona do znaczącej poprawy sytuacji finansowej podmiotów leczniczych.

Więcej: rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej