15 lipca 2024

Skontrolują Wydział Farmaceutyczny ŚUM?

Prezes NRL Maciej Hamankiewicz zwrócił się do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza o wypełnienie rekomendacji Komisji do Spraw Etyki w Nauce przy Polskiej Akademii Nauk i wystąpienie do Polskiej Komisji Akredytacyjnej o przeprowadzenie kontroli działalności Wydziału Farmaceutycznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Foto: imageworld.pl

„Stanowisko Komisji do Spraw Etyki w Nauce, podzielające wątpliwości sygnalizowane Panu przeze mnie we wcześniejszej korespondencji, dowodzi, iż przedmiotowa sprawa jest niezwykle istotna nie tylko dla środowiska medycznego, ale również dla całego środowiska naukowego i akademickiego w kraju” – napisał prezes NRL.

W jego ocenie powinny zostać wyjaśnione wszystkie wątpliwości związane z organizacją studiów podyplomowych, na których zamierza się uczyć lekarzy, jak leczyć metodami o niepotwierdzonej naukowo skuteczności. „Oczekuję, iż Pan Minister, wobec głosów podzielających zgłaszane wątpliwości, nie spocznie bez dogłębnego wyjaśniania przedmiotowej sprawy” – podkreślił Maciej Hamankiewicz w piśmie do Bartosza Arłukowicza.