18 lipca 2024

Srebrne Remedium

Chór Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie powstał w 1998 r. W ciągu 25 lat pod batutą profesora Ryszarda Handkego zespół zaśpiewał setki utworów a cappella, sakralnych i świeckich, od renesansu aż po czasy współczesne.

Foto: arch. prywatne

Zachodniopomorscy chórzyści uczestniczyli również w wykonaniu dużych form muzycznych, od Requiem Mozarta zaczynając, na IX symfonii Beethovena kończąc.

Podczas jubileuszowego koncertu w Filharmonii Szczecińskiej Remedium zaprezentowało przekrój swoich umiejętności. Ćwierćwiecze wspominano z nostalgią i śmiechem.

Ukoronowaniem urodzin chóru będzie wykonanie finałowej piosenki podczas Kongresu Kultury i Historii Lekarskiej w Opolu.

Jarosław Wanecki