18 lipca 2024

Środki odurzające i receptomaty – obawy Prezydium NRL

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) obawia się, że nowe przepisy mogą zniechęcić m.in. lekarzy psychiatrów do udzielania świadczeń zdrowotnych w formie teleinformatycznej.

Foto: pixabay.com

We wtorek na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL) zostało opublikowane stanowisko Prezydium NRL w sprawie projektu rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków odurzających.

W ocenie samorządu lekarskiego planowane przepisy nie wprowadzają kompleksowych i skutecznych mechanizmów, które kontrolowałyby prawidłowość wystawiania recept przez tzw. receptomaty. Wprowadzenie regulacji może zniechęcić lekarzy do udzielania świadczeń zdrowotnych w formie teleinformatycznej.

Poniżej cytujemy najważniejsze fragmenty stanowiska Prezydium NRL:

  • Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej (…) pozytywnie ocenia cel tej regulacji prawnej polegający na zwiększeniu nadzoru nad preskrypcją preparatów zawierających środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1.
  • Zastrzeżenia samorządu lekarskiego budzi to, że projektowane rozporządzenie nie wprowadza jednak kompleksowych i skutecznych mechanizmów, które kontrolowałyby prawidłowość wystawiania recept w ramach podmiotów oferujących wyłącznie płatne uzyskanie e-recepty, natomiast może ono zniechęcić lekarzy, w tym specjalistów z dziedziny psychiatrii, do udzielania świadczeń zdrowotnych (w tym przeprowadzenia badania pacjenta) w formie teleinformatycznej.
  • W wielu miejscach w Polsce dostęp do specjalistów z zakresu psychiatrii jest niewielki, a wprowadzenie teleporad pozwoliło pacjentom uzyskać pomoc lekarzy specjalistów z tej dziedziny bez względu na miejsce zamieszkania i stan zdrowia. Utrudniony dostęp do porady i leków wydawanych na podstawie recepty może dotyczyć pacjentów w nagłym kryzysie psychicznym, pacjentów z atakami paniki, pacjentów w trakcie diagnostyki ADHD, pacjentów potrzebujących pilnej pomocy ze względu na nagłe odstawienie alkoholu lub środków odurzających i w końcu pacjentów paliatywnych i onkologicznych.
  • W psychiatrii leki psychotropowe wprowadza się często w sposób doraźny, niebędący kontynuacją leczenia. Istnieje także duża grupa pacjentów, którzy ze względu na swoje zaburzenia psychiczne lub typ osobowości preferują spotkanie w formie online.
  • Należy zatem, w porozumieniu ze środowiskiem lekarskim, zadbać, aby wprowadzenie zmian do rozporządzenia w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje nie utrudniło możliwości skorzystania przez pacjentów z teleporady połączonej z wystawieniem w pełni uzasadnionej względami medycznymi recepty na te preparaty
  • Projektowane rozporządzenie, wbrew informacjom medialnym, nie dokonuje oczekiwanej regulacji w zakresie działania tzw. receptomatów, zwraca się do Ministra Zdrowia z wnioskiem o analizę możliwości zmiany przepisów dotyczących zasad i warunków działania podmiotów, które oferują wyłącznie płatne uzyskanie e-recepty.

Pełna treść stanowiska jest dostępna na stronie NIL: https://nil.org.pl/aktualnosci/8063-prezydium-nrl-wobec-projektu-rozporzadzenia-ministra-zdrowia-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-srodkow-odurzajacych%C2%A0.