20 kwietnia 2024

Staż podyplomowy – reforma przesunięta o rok

Ważna informacja dla przyszłych lekarzy. Reforma stażu podyplomowego została przesunięta o rok – poinformowała Naczelna Izba Lekarska, powołując się na pismo otrzymane od wiceministra zdrowia Piotra Brombera.

Foto: pixabay.com

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Piotr Bromber poinformował Naczelną Izbę Lekarską, że termin wejścia w życie nowych rozwiązań dotyczących stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, które wprowadza ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw, został przesunięty o rok, tj. z dnia 1 styczna br. na 1 stycznia 2023 r.

Decyzję podjęto ze względu na powołanie przez ministra zdrowia Zespołu do spraw opracowania propozycji zmian w standardach kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza oraz lekarza dentysty oraz Zespołu do spraw opracowania propozycji rozwiązań prawnych i organizacyjnych regulujących pracę studentów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą – „Praca dla studenta”.

Wyniki ich prac mają rozstrzygnąć czy możliwe jest lepsze wykorzystanie czasu studiów na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym, w szczególności ostatniego roku, na praktykę czynności zawodowych w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, czy też nie.

„Wiceminister Bromber wyjaśnia, że przesunięcie wejścia w życie reformy stażu podyplomowego uznano z konieczne, gdyż pracochłonne i kosztowne wdrażanie nowych rozwiązań może okazać się niewystarczające w związku z rekomendacjami opracowywanymi przez wyżej wspomniane Zespoły” – podaje Naczelna Izba Lekarska w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej.

Piotr Bromber zapewnił, że Ministerstwo Zdrowia dokona wszelkich starań, by prace nad zmianą koncepcji kształcenia przed- i podyplomowego przebiegały z uwzględnieniem opinii ekspertów, a późniejsze ich wdrożenie nastąpiło w sposób elastyczny i płynny z zachowaniem jakości kształcenia przyszłych lekarzy i lekarzy dentystów.