17 lipca 2024

Studenci poczują, czym jest starość

Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy zachęca swoich żaków, aby przekonali się na własnej skórze, jak żyje się z problemami zdrowotnymi występującymi w starszym wieku. Zakład Teorii Pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu organizuje eksperyment, w którym uczestnicy, za pomocą specjalnego symulatora, będą mogli odczuć, czym jest np. pogorszenie słuchu czy zmniejszenie zdolności koordynacyjnych.

 

Foto: CM UMK w Bydgoszczy

Symulator składa się z kilku elementów (np. gogle, słuchawki, kamizelka, rękawice, obciążenia i usztywnienia). Po ich założeniu uzyskuje się efekt podobny do pogarszających się zdolności sensomotorycznych, osiąganych wraz z wiekiem, takich jak: zwężenie pola widzenia, zmętnienie soczewki oka, pogorszenie i utrata słuchu, ograniczenie ruchu głowy, usztywnienie stawów, spadek wytrzymałości, zmniejszenie zdolności chwytania i zdolności koordynacyjnych, drżenie rąk.

Każdy uczestnik otrzyma walizkę z odpowiednim wyposażeniem i listę zadań do wykonania. W eksperymencie mogą wziąć udział studenci, których BMI wynosi nie mniej niż 18,5. Jak informują przedstawiciele CM UMK w Bydgoszczy, celem badania jest wykształcenie wśród przyszłych profesjonalnych pracowników systemu opieki zdrowotnej określonych i oczekiwanych postaw wobec osób w wieku starszym i wobec starzejącego się społeczeństwa.

ls