19 czerwca 2024

System kontroli zakażeń szpitalnych

W związku z projektowaną zmianą zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, prezes NRL Maciej Hamankiewicz poinformował prezesa NFZ Tadeusza Jędrzejczyka, że podziela obawy pani prof. Walerii Hryniewicz Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Mikrobiologii Lekarskiej.

Dotyczą one przewidzianej w tym projekcie rezygnacji z wymagań gwarantujących dobrze funkcjonujący system kontroli zakażeń szpitalnych.

„Obecnie obowiązujące przepisy zawarte w załączniku nr 1 tabeli nr 5 wierszach 58-69 oraz tabeli nr 6 wierszach nr 41-52 zarządzenia Prezesa NFZ z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, są kluczowe dla poprawy bezpieczeństwa pacjentów, gdyż promują wprowadzanie restrykcyjnych wymagań zapobiegania zakażeniom szpitalnym i ich zwalczania, a także badania punktowego zakażeń (Point Prevalence Study, PPS) zgodnie z rekomendacją Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Zakażeń (ECDC)” – czytamy w piśmie Macieja Hamankiewicza.

W jego ocenie należy zatem uznać za zasadne utrzymanie dotychczasowego brzmienia przepisów zarządzenia prezesa NFZ z dnia 23 stycznia ubiegłego roku w zakresie kryterium jakościowego w pozycji kontrola zakażeń szpitalnych i polityki antybiotykowej, zarówno dla hospitalizacji, jak również hospitalizacji planowej.