25 lipca 2024

Szczepienia dzieci. Doprowadzili do zmiany

Rada Miejska w Łodzi przyjęła obywatelski projekt uchwały premiującej szczepione dzieci podczas rekrutacji do miejskich przedszkoli.

Foto: pixabay.com

Komitet obywatelski tego projektu stworzyli członkowie ORL w Łodzi.

Projekt uchwały miał trafić pod obrady Rady Miejskiej, jeśli uda się zebrać trzysta podpisów. Podpisało się pod nim w sumie aż 1300 osób.

Zgodnie z uchwałą, zaszczepione dzieci oraz te, które nie mogą być szczepione z przyczyn medycznych, mają być premiowane dwudziestoma dodatkowymi punktami podczas rekrutacji do łódzkich przedszkoli.

Tymczasem Rada OIL w Warszawie zadecydowała o kontynuacji programu wsparcia szczepień przeciwko meningokokom typu B dla dzieci członków warszawskie  izby, którzy nie zalegają z opłacaniem składek. Nastąpiły natomiast zmiany w samym programie – ze szczegółami można zapoznać się na stronie internetowej OIL w Warszawie.