21 kwietnia 2024

Szkolenia z bioetyki dla lekarzy stażystów (foto)

2 marca w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej odbyło się spotkanie z koordynatorami i wykładowcami odpowiedzialnymi za organizację szkoleń z zakresu bioetyki dla lekarzy stażystów. 

 

Foto: Marta Jakubiak

Poprowadził je przewodniczący Ośrodka Bioetyki Naczelnej Rady Lekarskiej, prof. Marek Czarkowski. W trakcie spotkania omówiono m.in. tematykę szkoleń z zakresu bioetyki zalecanych w ramach rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.