21 maja 2024

Sztuczne oświetlenie a rak tarczycy

Długotrwała ekspozycja na sztuczne oświetlenie w godzinach nocnych może zwiększać ryzyko raka tarczycy.

Foto: pixabay.com

W czasopiśmie „Cancer” opublikowano badanie sprawdzające powiązanie pomiędzy stopniem ekspozycji na sztuczne oświetlenie w nocy a ryzykiem wystąpienia raka tarczycy.

Przeanalizowano dane 464 371 Amerykanów. W ciągu średnio 12,8 lat obserwacji u 856 osób, w tym u 472 kobiet i 384 mężczyzn, rozpoznano raka tarczycy.

Osoby mieszkające w lokalizacjach o najwyższym poziomie sztucznego oświetlenia w nocy miały o 55 proc. wyższe ryzyko rozwoju raka tarczycy w porównaniu do osób mieszkających w najmniej oświetlonych nocą miejscach. Powiązanie dotyczyło głównie raka brodawkowatego tarczycy, a zależność była silniej wyrażona u kobiet.

Autorzy pracy sugerują, że wykryte powiązanie może wynikać z faktu, że nocna ekspozycja na oświetlenie hamuje uwalnianie melatoniny, hormonu regulującego rytm dobowy, co może być czynnikiem ryzyka niektórych nowotworów.

Źródło: acsjournals.onlinelibrary.wiley.com