17 kwietnia 2024

Beata Szydło

Protest lekarzy rezydentów: Chcemy podwyżek!

Lekarze rezydenci chcą zwiększenia pensji do poziomu dwóch średnich krajowych, czyli – w chwili obecnej – ponad 8 tys. zł brutto, a także domagają się...

Leki dla seniorów – ustawa weszła w życie

Każdy, kto ukończył 75. rok życia, bez względu na status materialny, ma prawo do bezpłatnych leków, które znajdą się na wykazie ogłaszanym przez ministra zdrowia...

Premier Szydło adresatem apeli OZZL i NRPiP

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy w liście do premier Beaty Szydło zwraca uwagę na brak sprawiedliwego systemu wynagradzania pracowników medycznych. Samorząd pielęgniarski apeluje o jak najszybsze...

Polski rząd poparł strategię eliminacji WZW

Polska, wspólnie ze 193 innymi państwami, przyjęła na Światowym Zgromadzeniu Zdrowia WHO globalną strategię dotyczącą wirusowego zapalenia wątroby na lata 2016-2021. Celem tej inicjatywy jest...

Radziwiłł o jakości w służbie zdrowia

Jakie są główne kierunki zmian systemowych w polskiej służbie zdrowia? Nad czym obecnie pracuje resort zdrowia? Na te pytania próbował odpowiedzieć minister Konstanty Radziwiłł w...

Premier zabrała głos w sprawie strajku w CZD

Będziemy prowadzili dialog, by doszło do porozumienia w Centrum Zdrowia Dziecka; pielęgniarki mają prawo do oczekiwań płacowych, ale najważniejsze jest zdrowie pacjentów - powiedziała po...

Dlaczego młodzi lekarze wyjdą na ulice?

Porozumienie Rezydentów OZZL od prawie roku prowadzi działania na rzecz poprawy warunków pracy i kształcenia specjalizacyjnego młodych lekarzy. Wykonaliśmy tytaniczną pracę postanawiając wziąć sprawy w...

Minister przypomina, kiedy urósł dług CZD

W czasie, kiedy Ewa Kopacz, Bartosz Arłukowicz i Marian Zembala byli ministrami zdrowia, dług Centrum Zdrowia Dziecka urósł niemal trzykrotnie – przypomniał minister zdrowia Konstanty...

Apel KZL do premier Szydło

Apel Nr 10 Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 14 maja 2016 roku do Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło. Prezes Rady Ministrów Beata Szydło...

Co planuje Kaczyński?

Czytam w lewicowo-liberalnej prasie, jaki ten nasz rząd rozrzutny i bezmyślny, bo już nie tylko 500 zł na dziecko rozda, ale i seniorom da darmowe...

XIII Krajowy Zjazd Lekarzy w pigułce

Blisko 400 delegatów z całej Polski, reprezentujących ponad 180-tysięczne grono lekarzy i lekarzy dentystów, w dniach 13-14 maja 2016 roku uczestniczyło w Nadzwyczajnym XIII Krajowym...

XIII Krajowy Zjazd Lekarzy (dzień drugi)

Delegaci z całej Polski, reprezentujący ponad 180-tysięczne grono lekarzy i lekarzy dentystów, uczestniczyli w drugim dniu Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy, który od 13 do...