17 kwietnia 2024

Brexit

Konsekwencje Brexitu a ubezpieczenie zdrowotne

Informacja nt. konsekwencji bezumownego Brexitu z punktu widzenia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej – ubezpieczenie zdrowotne/karta EKUZ/inne dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń zdrowotnych (S1, S2,...

Jak będzie wyglądał rynek pracy dla lekarzy po Brexicie?

W ostatnim czasie uwaga wielu osób zwrócona jest w stronę Brexitu i kolejnych doniesień związanych z warunkami wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Foto: pixabay.com...

Relacja z posiedzenia Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich

W pierwszych dniach listopada 2018 r. w Genewie odbyło się posiedzenie Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich (CPME). Foto: pixabay.com Stronę polską reprezentowali prof. Romuald Krajewski –...

Co ma Brexit do ustawy o refundacji leków?

Referendum dotyczące dalszego członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej odbyło się 23 czerwca 2016 roku. Większość głosujących (51,89 proc.) opowiedziała się za opuszczeniem UE. Frekwencja...

W Wielkiej Brytanii pracuje 1700 lekarzy i 800 stomatologów z Polski

W 2016 r. pisałem o pierwszych reakcjach na wyniki referendum w Wielkiej Brytanii. Wydawało się wówczas, że ewentualne konsekwencje są bardzo odległe i wiele spraw,...

Opieka zdrowotna a wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE

Od referendum, w którym większość Brytyjczyków opowiedziała się za wystąpieniem z Unii Europejskiej, minęło już ponad 15 miesięcy. Niewiele więcej czasu pozostało do chwili, gdy...

Pod paragrafem: o tajemnicy, agresji i seksie

Żeby dobrze interpretować przepisy dotyczące wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty, nie wystarczy przeczytanie kilku ustaw. Wiedzą o tym uczestnicy konferencji „Prawo medyczne w obliczu...

Prawo medyczne w obliczu zmian (na żywo)

Naczelna Izba Lekarska oraz Wydział Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS byli organizatorami piątkowej konferencji "Prawo medyczne w obliczu zmian", podczas której poruszono takie zagadnienia jak m.in....

Brexit stwarza szansę dla Polski

Polska złożyła ofertę dotyczącą przeniesienia do Warszawy siedzib: Europejskiej Agencji Leków (EMA) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA), czyli dwóch agencji, które będą musiały opuścić...

Lekarskie pytania o Brexit

Po pierwszych informacjach o wynikach referendum w Wielkiej Brytanii w UEMS pojawiło się pytanie o przynależność i status British Medical Association. Mam wrażenie, że dla...