14 lipca 2024

kardiologia i kardiochirurgia

Embolektomia Trendelenburga

Pojęcie „zator” (embolism) zawdzięczamy Rudolfowi Virchowowi. Także on ustalił trzy czynniki sprzyjające powstaniu zatoru w naczyniach krwionośnych: zastój krwi, uszkodzenie żył i stan nadkrzepliwości. To...

Leczenie amyloidozy serca to wyzwanie

Amyloidozę serca można skutecznie diagnozować i coraz lepiej leczyć – przekonuje prof. Magdalena Kostkiewicz, kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II,...

Regularne spożywanie oliwy z oliwek zmniejsza umieralność

Wiadomo, że spożywanie oliwy z oliwek zmniejsza ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Do tej pory nie było jednak badań analizujących wpływ jej spożywania na czas życia i...

Polska specyfika niewydolności serca

Niewydolność serca diagnozowana jest w Polsce w bardziej zaawansowanych stadiach niż w innych rozwiniętych krajach Europy, mamy także najwyższy wśród krajów OECD wskaźnik hospitalizacji związanych...

Dr Maria Miszczak-Knecht: U dzieci arytmie wymagają odmiennego postępowania

Zaburzenia rytmu serca występujące u dzieci mają zwykle inne podłoże niż arytmie u dorosłych i wymagają odmiennego postępowania – mówi dr n. med. Maria Miszczak-Knecht,...

Królestwo Prawie Umarłych aptekarza z Ampurdan

Nadciśnienie płucne definiuje się jako wartość ciśnienia w tętnicy płucnej (mierzonego w czasie cewnikowania serca) równą lub wyższą niż 25 mmHg. W zależności od przyczyny...

Największe wyzwania dla polskiej kardiologii

O wyzwaniach, jakie stoją przed współczesną kardiologią, dyskutowali w Krakowie podczas XIV Konferencji Naukowej Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego „Kardiologia Prewencyjna 2021 -...

Ablacja punkt-po-punkcie to technika preferowana

Tegoroczne rekomendacje brytyjskiego The National Institute for Health and Care Excellence wskazują na preferencję techniki ablacji punkt-po-punkcie w stosunku do innych technik tej procedury jako...

Pandemia wywoła falę zgonów z powodu chorób układu krążenia

Z powodu pandemii czeka nas jeszcze fala zgonów na choroby układu krążenia – oceniają kardiolodzy. Dlatego konieczne są: rozwój kompleksowej opieki nad chorymi oraz finansowanie...

Mateusz K. Hołda: Anatomia to supermoc elektrofizjologa

Na właściwą pracę serca składa się jednoczesne działanie kilkuset elementów. W przypadku zaburzeń rytmu serca perfekcyjna znajomość anatomii pozwala przeprowadzić diagnostykę i wykonać interwencję w...

Stres zwiększa ryzyko, aktywność fizyczna może go złagodzić

Regularna aktywność fizyczna zmniejsza stres, który – jak wskazują najnowsze badania – jest istotnym czynnikiem ryzyka chorób układu krążenia – przypomina kardiolog sportowy prof. Łukasz...

Serce nie zaczeka

XXV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Poznaniu – o porażkach, priorytetach, najnowszych technologiach, wytycznych ESC na najbliższe lata i nowych wyzwaniach na przyszłość –...