19 maja 2024

medycyna nuklearna

Więcej pieniędzy na diagnostykę nuklearną

W ramach zadania „Doposażenie zakładów medycyny nuklearnej”, realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia w obszarze Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, 13 ośrodków z całej Polski otrzymało dofinansowanie...

PET czy SPECT – które badanie, kiedy, dla kogo?

Pozytonowa tomografia emisyjna (PET) i tomografia emisyjna pojedynczych fotonów (SPECT) to badania z zakresu medycyny nuklearnej, wykorzystywane do wykrycia i monitorowania leczenia różnych chorób, zwłaszcza...

Techniki radioizotopowe a choroby serca

Zastosowanie technik radioizotopowych w diagnostyce chorób serca pozwala na precyzyjne i bezpieczne wykrycie schorzeń układu sercowo-naczyniowego już na bardzo wczesnym etapie rozwoju choroby. Jest przy...

Prof. Bogdan Małkowski: Stawiamy na obrazowanie molekularne

W Polsce jest tylko 100 specjalistów w dziedzinie medycyny nuklearnej. Z dr. n. med. Bogdanem Małkowskim, prezesem Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, rozmawia Lucyna Krysiak. Foto:...

Radiofarmaceutyki, czyli tajna broń medycyny nuklearnej

Znakowane izotopami promieniotwórczymi preparaty medyczne z arsenału medycyny nuklearnej mają unikalne właściwości: pozwalają dokładnie zbadać nie tylko obraz, ale i funkcje poszczególnych tkanek i narządów....

PTK i PTMN o wskazaniach do refundacji w badaniach obrazowych

Kardiologiczne układy wszczepialne mają duży wpływ na poprawę rokowania pacjentów ze złożonymi postaciami arytmii. Ta metoda terapii zaburzeń rytmu serca, choć skuteczna, niesie ze sobą...

Medycyna nuklearna w diagnostyce choroby wieńcowej (grafika)

Choroby cywilizacyjne stanowią jedno z największych wyzwań współczesnej medycyny. Spośród nich na szczególną uwagę zasługują choroby układy krążenia. Główną przyczyną przedwczesnych zgonów w Europie jest...

O zdrowiu na szczycie

Podczas organizowanego od pięciu lat Szczytu Zdrowie omawiane są najważniejsze tematy dotyczące lekarzy. W tym roku, w siedzibie NIZP-PZH, skoncentrowano się m.in. na stanie kadr...

Nie zażywać jodu na własną rękę

Nie należy przyjmować preparatów z jodem na własną rękę - apeluje resort zdrowia wskazując, że na terenie elektrowni atomowej w Belgii nie doszło do awarii....

Co nowego w radiologii?

Od 6 lutego 2018 r. we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej będzie obowiązywać Dyrektywa Rady 2013/59 Euratom, która ustanawia jednolite podstawowe normy bezpieczeństwa w celu...

Dyrektor SU w Krakowie o sieci szpitali

Jako podmiot leczniczy utworzony przez uczelnię medyczną, już na etapie ustawowym zostaliśmy automatycznie zakwalifikowani do ogólnopolskiego poziomu zabezpieczenia. Siecią nie zostały objęte tylko: jedna poradnia...

Medycyna przyszłości to mysie awatary? (foto)

Nowoczesne technologie medyczne i ich wpływ na codzienną praktykę kliniczną w polskiej służbie zdrowia to temat konferencji, która na początku maja odbyła się w Senacie...