19 maja 2024

medycyna nuklearna

Nowoczesne systemy obrazowania w Jastrzębiu

Nowoczesne systemy obrazowania odgrywają coraz większą rolę we współczesnej medycynie. W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju (woj. śląskie) zainstalowany został dwupłaszczyznowy system angiograficzny....

Wicedyrektor CEM: Zmiany w LEK/LDEK i PES

Planowane jest wejście w życie nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, dokonanej ustawą z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie...

Prorektor WUM: Lepiej płacić, zwiększyć limity

Czesne przez cały okres studiów wynosi ponad 250 tys. zł. Przyjmujemy na studia jedną osobę spośród pięciu kandydatów, a dyplom lekarza lub lekarza dentysty otrzymuje...

NIK: na czym zarabiają uczelnie medyczne?

Sposób kształcenia kadr medycznych nie zapewniał przygotowania wystarczającej liczby specjalistów, dostosowanej do zmieniających się potrzeb zdrowotnych społeczeństwa, a próby nadrobienia wieloletnich zaległości poprzez przyspieszanie cyklu...

Klencki: Wiarygodny sprawdzian musi być losowy

„Rosnąca liczba podejść wiąże się z jeszcze gorszą zdawalnością. Ponieważ nie ma w tym względzie ograniczeń, są tacy, którzy zabiegają o dyplom specjalisty po kilkanaście...

Marcowe stanowiska Prezydium NRL

4 marca 2016 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło trzy stanowiska: w sprawie zmian w Państwowym Ratownictwie Medycznym, w sprawie ustawy o zmianie ustawy o...

Tomasz Guzik: Przywrócić świetność internie

Interna nadaje kontekst chorobom. Wywodzą się z niej praktycznie wszystkie specjalności niezabiegowe, a także chirurg musi myśleć o stanie ogólnym pacjenta. Wąskie specjalności nie są...

Maria pomogła ponad 75,5 milionom osób!

Reaktor jądrowy Maria pomógł już ponad 75,5 milionom osób. Polska zapewnia blisko 20 proc. światowego zapotrzebowania na molibden-99, tj. izotop niezbędny w medycynie nuklearnej ratującej...

Lekarz – zawód wysokiego ryzyka

Lekarze to grupa deficytowa na rynku pracy, więc nietrudno o nadgodziny. Na pracoholizm narażeni są ludzie, którzy mają problem z asertywnością. Co robić, gdy praca...

Wyniki PES wpłyną na system specjalizacyjny?

Posiedzenie Naczelnej Rady Lekarskiej, które odbyło się w dniu 15 stycznia, w znacznej części poświęcone było omówieniu wyników egzaminów specjalizacyjnych w sesji jesiennej. Gościem spotkania...

Kraków: terapia protonowa dalej w Bronowicach

Sukces wieloletniej współpracy Collegium Medicum UJ, Szpitala Uniwersyteckiego i Instytutu Fizyki Jądrowej PAN: we wtorek 12 stycznia przy ul. Kopernika 36 w Krakowie oficjalnie podpisano...

Informacja o stanie zdrowia pacjenta

Informacja o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych do zastosowania metodach diagnostycznych oraz leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania lub zaniechania, wynikach leczenia oraz...