17 lipca 2024

medycyna nuklearna

Jak przygotować się do badań z zakresu medycyny nuklearnej?

Tajniki medycyny nuklearnej odkrywa prof. dr hab. Rafał Czepczyński z Katedry i Kliniki Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinowskiego w...

Czy badania z wykorzystaniem izotopów promieniotwórczych są bezpieczne

Tajniki medycyny nuklearnej odkrywa prof. dr hab. n. med. Rafał Czepczyński z Katedry i Kliniki Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola...

COVID-19: nuklearne badania obrazowe użyteczne w diagnostyce powikłań

W czasie pandemii COVID-19 procedury takie jak: scyntygrafia perfuzyjna płuc, scyntygrafia wentylacyjna płuc i scyntygrafia perfuzyjna serca, umożliwiają diagnozowanie powikłań u pacjentów po przebytej infekcji...

W medycynie nuklearnej więcej nowych celowanych procedur

W kontekście diagnostyki i terapii radioizotopowej pojęcie przełomu nabiera wyjątkowej wagi. O superprecyzji, bezpieczeństwie i skuteczności w medycynie nuklearnej mówi prof. Jolanta Kunikowska, prezydent Europejskiego...

Badania trafione w punkt. Radiologia i diagnostyka obrazowa

Z prof. Andrzejem Urbanikiem, kierownikiem Katedry Radiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, rozmawia Lidia Sulikowska. Prof. Andrzej Urbanik....

E-skierowanie a badanie PET

W związku z wejściem w życie obowiązku wystawiania skierowań w postaci elektronicznej na świadczenia zdrowotne, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15...

PNRL o wymaganiach dot. rentgenodiagnostyki i radiologii zabiegowej

Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z 18 stycznia 2021 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących...

Czy radioterapia pomoże w walce z COVID-19?

Wyniki niewielkiego amerykańskiego badania (RESCUE-119) sugerują skuteczność radioterapii w walce z zapaleniem płuc wywołanym koronawirusem SARS-CoV-2. Foto: pixabay.com 20 hospitalizowanych, wymagających tlenoterapii chorych przydzielono do...

Sztuczna inteligencja w medycynie. Nadchodzi era exabajtów danych

Stopień zaawansowania automatyzacji i sztucznej inteligencji w obszarze medycyny nuklearnej to obecnie poziom III i IV w pięciostopniowej skali. Wdrożenia algorytmów opartych na Artificial Intelligence...

W medycynie nuklearnej jesteśmy świadkami przełomu

Procedury radioizotopowe pomagają diagnozować COVID-19, rozpoznawać schorzenia na etapie, zanim zaczną dawać objawy i oceniać skuteczność chemioterapii już po pierwszych dawkach leczenia. Niedaleka przyszłość to...

Procedury ratujące życie są wykonywane pomimo pandemii

- Zakłady medycyny nuklearnej w dobie pandemii COVID-19 funkcjonują w ograniczonym zakresie z uwagi na obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne, ale nie przerwały realizacji procedur ratujących życie. Te...

Niektóre dziedziny medycyny są na zakręcie, ale nie będą priorytetowe

Co będzie z ortodoncją, medycyną nuklearną, rehabilitacją medyczną, transfuzjologią kliniczną oraz położnictwem i ginekologią? Prezydium NRL zabrało głos w sprawie projektu rozporządzenia ministra zdrowia w...