19 maja 2024

E-skierowanie a badanie PET

W związku z wejściem w życie obowiązku wystawiania skierowań w postaci elektronicznej na świadczenia zdrowotne, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w SIM, resort zdrowia przypomina, że tym obowiązkiem zostały objęte m.in. badania z zakresu medycyny nuklearnej, w tym badanie Pozytonowej Tomografii Emisyjnej (PET).

Foto: pixabay.com

W przypadku badania PET prawidłowo wystawione e-skierowanie powinno zawierać, oprócz podstawowych danych wymaganych na każdym skierowaniu, następujące dodatkowe informacje niezbędne do przeprowadzenia tego badania:

 1.     Rozpoznanie histopatologiczne;
 2.     Rozpoznanie kliniczne;
 3.     Epikryzę;
 4.     Informacje o dotychczasowym leczeniu:
  •     chirurgicznym,
  •     chemioterapii,
  •     radioterapii,
  •     hormonoterapii;
 5.     Informacje o poprzednich badaniach obrazowych:
  •     USG,
  •     TK,
  •     MRI,
  •     scyntygrafia,
  •     PET;
 6.     Informacja o problemie klinicznym, jaki ma wyjaśnić badanie;
 7.     Istotne informacje dodatkowe:
  •     cukrzyca,
  •     pacjent na insulinie,
  •     pacjent na lekach doustnych,
  •     ciąża,
  •     karmienie piersią,
  •     nadczynność tarczycy,
  •     niewydolność krążenia,
  •     niewydolność nerek,
  •     klaustrofobia,
  •     wzrost,
  •     waga,
  •     leczenie G-CSF.

Na stronie https://www.gov.pl/web/zdrowie/e-skierowanie-a-badanie-pet znajduje się szablon zawierający ww. dane, które powinny dodatkowo znaleźć się na e-skierowaniu na badanie PET. Dane te należy wpisać w polu opisowym e-skierowania zgodnie z objaśnieniami zawartymi w tym szablonie. Nieuzupełnienie danych spowoduje brak możliwości wykonania badania PET i konieczność wystawienia przez lekarza kierującego nowego e-skierowania dla danego pacjenta uwzględniającego ww. dane.

Określony powyżej katalog dodatkowych informacji niezbędnych do przeprowadzenia badania PET, które muszą znaleźć się na e-skierowaniu, został opracowany przy współpracy z Krajowym Konsultantem ds. Medycyny Nuklearnej.

Źródło: MZ