25 lipca 2024

okulistyka

Prof. Marek Rękas: Zaćma nie może czekać

Zbyt długie zwlekanie z planowym zabiegiem sprawia, że zaćma staje się coraz trudniejsza do usunięcia – mówi prof. dr hab. n. med. Marek Rękas, konsultant...

Zaćma i astygmatyzm to niebezpieczne połączenie

Zaćma i astygmatyzm – te dwa schorzenia mogą wystąpić łącznie. Można je równocześnie zlikwidować, a przy okazji skorygować widzenie. To ważne, ponieważ zaćma i astygmatyzm...

Głos w sprawie współpłacenia i świadczeń gwarantowanych

Dopłata do podwyższonego standardu wyrobu medycznego zderza się z negatywną oceną prawną i zróżnicowanym odbiorem społecznym. Przeniesienie dyskusji ze standardu wyrobu medycznego na katalog świadczeń...

Możliwości leczenia krótkowzroczności

Czy mamy do czynienia ze wzrostem występowania krótkowzroczności? Obecnie krótkowzroczność na świecie osiąga rozmiary epidemii – dotkniętych nią jest już 1,6 mld ludzi, a szacuje...

Nowe standardy kwalifikacji do zabiegów usunięcia zaćmy

Od 26 czerwca obowiązują nowe zasady kwalifikowania do zabiegów zaćmy (nie dotyczą one dzieci). Podstawowa zmiana związana z wprowadzeniem standardów polega na wskazaniu kryteriów medycznych,...

Wpływ pogody na zdrowie. Co komu szkodzi, że jest cieplej?

W Polsce coraz częściej obserwujemy fale upałów czy inne ekstremalne zjawiska pogodowe. Jak te zachodzące zmiany klimatu wpływają, i będą oddziaływać w przyszłości, na zdrowie...

Dr Jarosław Biliński: Jesteśmy w pełnej gotowości do walki o postulaty

Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zawiera rozbieżności z treścią porozumienia zawartego 8 lutego między ministrem zdrowia i Porozumieniem Rezydentów...

Opieka zdrowotna nad dziećmi. Infografika, którą trzeba zobaczyć

Dzieci i młodzież w wieku szkolnym nie mają zapewnionej spójnej i kompleksowej opieki zdrowotnej. Oprócz niewystarczającej liczby lekarzy, brakuje współdziałania i koordynacji pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi...

Skierowania do dermatologa i okulisty niepotrzebne?

W celu ułatwienia pacjentom korzystania z tych świadczeń, Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec wystąpił do ministra zdrowia o zniesienie konieczności uzyskania odrębnego skierowania do tych...

Co drugie dziecko z krótkowzrocznością. Czy smartfon temu sprzyja?

Rodzice często zaniedbują kontrolne wizyty u okulisty. Tymczasem niekorygowane wady wzroku, głównie krótkowzroczność, obniżają sprawność ruchową, przyczyniają się do problemów w nauce, a w efekcie...

Nowe kryteria skrócą kolejki do operacji zaćmy?

Niedawno, podczas spotkania z mieszkańcami Żnina, premier Mateusz Morawiecki powiedział, że zmniejszyły się kolejki pacjentów czekających na operację zaćmy. To samo potwierdził minister zdrowia Łukasz...

Pacjenci, lekarze i minister rozmawiali o nowoczesnych wyrobach medycznych

W ramach Kongresu Wyzwań Zdrowotnych zorganizowano panel o nietypowej formule. Wzięli w nim udział zarówno pacjenci, jak i lekarze, omawiając znaczenie innowacyjnych wyrobów medycznych. Uczestnikami...