15 lipca 2024

Telefon a rak

Normy dotyczące promieniowania elektromagnetycznego emitowanego z telefonów komórkowych wydają się akceptowalne.

Foto: pixabay.com

Centrum Urządzeń i Bezpieczeństwa Radiologicznego (komórka Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków) skomentowało raport powstały w ramach Narodowego Programu Toksykologicznego dotyczący ryzyka rozwoju nowotworów pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego.

Przedstawiono w nim wnioski z badań na szczurach i myszach narażonych na działanie promieniowania elektromagnetycznego. Stwierdzono zwiększoną częstość występowania nowotworów wywodzących się z nerwów okolicy serca wśród szczurów płci męskiej. Efektu tego nie odnotowano wśród samic ani wśród myszy.

Wśród wszystkich zwierząt badacze zauważyli istotnie zwiększoną liczbę nowotworów innych narządów (m.in. mózgu, gruczołu krokowego, przysadki mózgowej, nadnerczy, wątroby). Nie wiadomo, czy ich wystąpienie miało związek z promieniowaniem.

Użyte natężenie promieniowania elektromagnetycznego oraz czas ekspozycji zdecydowanie przekraczały poziom, którego doświadczają osoby nawet bardzo często korzystające z telefonów komórkowych, a promieniowaniu poddawano całość organizmów badanych zwierząt.