20 kwietnia 2024

Teleporada. Czy zmieni się Kodeks Etyki Lekarskiej?

Jakie powinny być najważniejsze zasady dotyczące teleporady? Komisja Etyki Lekarskiej Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) przygotowała propozycję art. 9, który omawia tę kwestię.

Fot. pixabay.com

Treść została opublikowana na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL):

Art. 9. Teleporada

1. Osobisty kontakt lekarza z pacjentem jest najwłaściwszą formą relacji lekarz – pacjent.

2. Przed rozpoczęciem udzielania świadczenia w formie teleporady lekarz ma obowiązek zweryfikować tożsamość pacjenta oraz zadbać o poufne warunki przeprowadzenia teleporady.

3. Obowiązkiem lekarza jest poinformowanie pacjenta o ograniczeniach teleporady w porównaniu z osobistym kontaktem z pacjentem, a w szczególności wskazanie objawów uzasadniających wizytę osobistą bądź, jeżeli zachodzi taka konieczność, zalecenie kontakt z placówką medyczną.

4. Teleporada może być udzielana, szczególnie w leczeniu stanów przewlekłych, celem konsultacji w toku prowadzonego leczenia lub dla zapewnienia ciągłości leczenia do czasu możliwie najbliższej wizyty osobistej. Nie zaleca się udzielania teleporad pacjentom dotąd nieleczonym przez danego lekarza lub zgłaszającym nowy problem zdrowotny.

5. Niedopuszczalne jest prowadzenie diagnostyki i terapii pacjenta jedynie w drodze teleporad.

Na zgłoszenia, uwagi i komentarze do projektu Komisja Etyki Lekarskiej NRL czeka do stycznia 2024 r. Należy je przesyłać drogą e-mailową: kel@nil.org.pl.