20 maja 2024

Toruń. Spór szpitali utrudnia życie młodym lekarzom

Trwa wieloletni spór między dwoma publicznymi placówkami w Toruniu: Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. L. Rydgiera a Specjalistycznym Szpitalem Miejskim im. M. Kopernika.

Panorama Torunia. Foto: pixabay.com

Konflikt dotyczy możliwości realizacji staży cząstkowych w ramach stażu podyplomowego, a także staży w zakresie szkolenia specjalizacyjnego w zakresie, w jakim macierzysty szpital nie ma możliwości ich zapewnienia.

„Ta sytuacja w istotnym stopniu utrudnia lekarzom z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego możliwość zdobywania doświadczenia i wiedzy praktycznej” – informuje Naczelna Izba Lekarska.

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja zwrócił się podsekretarza stanu Ministerstwa Zdrowia Macieja Miłkowskiego oraz dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Ryszarda Gellerta z prośbą o interwencję w tej sprawie.

Jak podkreśla prezes NRL, podmioty publiczne uczestniczące w procesie kształcenia kadr medycznych powinny ze sobą współpracować, a celem nadrzędnym powinno być ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych tych kadr.

„Istniejący stan rzeczy nie powinien być dłużej tolerowany i dlatego Prezes NRL zwrócił się do MZ oraz CMKP o podjęcie działań przywracających lekarzom z Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarskiej możliwości realizacji staży cząstkowych przewidzianych programem ich kształcenia w najbliższych uprawnionych do prowadzenia takich staży placówkach” – poinformowała NIL.