18 czerwca 2024

XII Krajowy Zjazd Lekarzy (dzień trzeci)

Relacjonujemy trzeci, ostatni dzień obrad (22 marca) najważniejszego wydarzenia samorządu lekarskiego. Od początku cały zjazd na bieżąco śledzą: Lidia Sulikowska i Mariusz Tomczak.

12.15 Andrzej Sawoni zamyka XII Krajowy Zjazd Lekarzy. – To był jeden z najbardziej efektywnych zjazdów w historii – w taki sposób  trzydniowe obrady podsumował przewodniczący.

12:10 Przyjęto jeszcze jeden apel – Krajowy Zjazd Lekarzy wyraził rozczarowanie propozycjami ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza w zakresie rozwiązania kolejek w systemie opieki zdrowotnej i zobowiązał NRL do przygotowania szczegółowego stanowiska w tej sprawie.

11.55 Delegaci zakończyli głosowania w sprawie projektów uchwał i apeli.

Foto: Mariusz Tomczak

11.35 Przyjęto uchwałę zobowiązującą NRL do podjęcia działań w celu zmiany art. 53 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty tak, aby możliwe było zatrudnienie lekarza przez lekarza w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej. Wcześniej delegaci żywo dyskutowali na ten temat. – Jestem gorącym przeciwnikiem przyjęcia tego apelu. Lekarz to zawód wolny, pomyślmy o autonomii – mówił Konstanty Radziwiłł. – Zastanówmy się, czy to sprawiedliwe, że lekarz może być zatrudniany nie przez lekarza, a przez lekarza już nie – pytała jedna z delegatek.

11.30 Odrzucono projekt uchwały mającej zaapelować do NRL o podwyższenie kwoty składki członkowskiej dla izby lekarskiej dla aktywnych zawodowo lekarzy.

11.10 Delegaci przyjęli projekt apelu do Naczelnej Rady Lekarskiej o nowelizację uchwały NRL w sprawie uproszczenia zasad zwalniania ze składek członkowskich.

Foto: Marta Jakubiak

10.30 Zgromadzeni odrzucili projekt apelu do organizatorów ochrony zdrowia w sprawie utrzymania na dotychczasowym poziomie czasu pracy radiologów, który obecnie wynosi 5 godzin (od 1 lipca tego roku wchodzą w życie przepisy wydłużające ich czas pracy do 7 godzin 35 minut).

10.25 Odrzucane są kolejne projekty uchwał. Przepadły projekty uchwał w sprawie m.in. reaktywacji Izby Lekarsko-Dentystycznej w Polsce oraz nowelizacji regulaminu wyborczego (został odesłany do Krajowej Komisji Wyborczej).

10.05 Delegaci głosują w sprawie kolejnych projektów uchwał. Zgodnie z rekomendacją Komisji Uchwał i Wniosków, pierwsze z nich zostały już odrzucone.

9.55 Przyjęto apel zobowiązujący Naczelną Radę Lekarską, aby pochyliła się nad problemem nieuwzględniania w wycenie czasu pracy lekarza dokumentowania świadczeń udzielanych pacjentowi (wydłuża to wizyty lekarskie).

Foto: Mariusz Tomczak

9.45 Komisja Mandatowa poinformowała, że w trzecim dniu zjazdu został spełniony warunek kworum wyborczego.

9.35 Rozpoczyna się omawianie projektów uchwał wniesionych do Komisji Uchwał i Wniosków (zostały poddane pod głosowanie projekty, które nie uzyskały rekomendacji Komisji Uchwał i Wniosków).

9.30 Instytucja rzecznika musi szybko reagować na doniesienia medialne mówiące o błędach lekarskich i rzetelnie je wyjaśniać. – Nie obiecujcie nieśmiertelności naszym pacjentom, bo nie chciałbym się z Wami spotykać na sali sądowej – zażartował na koniec Grzegorz Wrona.

9.20 Czas na wystąpienie nowowybranego Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. – Nie spodziewałem się takiego wyniku, dlatego raz jeszcze dziękuję, szczególnie Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej. Czeka nas ciężka praca. Będzie mi zależało na współpracy z okręgowymi rzecznikami odpowiedzialnści zawodowej. Nasza rola to służebność i pomocniczość – podkreślił Grzegorz Wrona.

9.15 – Musimy mówić nie tylko mocnym, ale też jednym głosem – podkreślił prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

Foto: Mariusz Tomczak

9.10 – Na XII Krajowym Zjeździe Lekarzy nie pojawił się minister zdrowia. Obawiałem się tego, ale z drugiej strony trudno się dziwić, skoro minister wprowadza rozwiązania, z którymi nie możemy się zgodzić, a inne zapowiada, a potem ich nie realizuje. W niemieckim samorządzie lekarskim  minister zdrowia przybywa na takie zgromadzenia i przez kilka godzin rozmawia z lekarzami – powiedział Maciej Hamankiewicz.

9.05 Trwa wystąpienie prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej VII kadencji, Macieja Hamankiewicza, do zgromadzonych delegatów. –  Stojąc przed Państwem zawsze odczuwam niepokój, bo dzień wyborów nic nie znaczy. Jestem jednym z Was, a tylko na moment powierzono mi walkę o nasze wspólne interesy. Mam nadzieję, że wiatr będzie mi sprzyjał. Dziękuję za wszystkie głosy.

9.00 Rozpoczyna się trzeci, a jednocześnie ostatni dzień XII Krajowego Zjazdu Lekarzy.

8.45 Delegaci zaczynają zbierać się na sali obrad.

Foto: Mariusz Tomczak

Kliknij tutaj, aby zobaczyć relację na żywo z drugiego dnia XII Krajowego Zjazdu Lekarzy (21 marca)

Relacja na żywo z pierwszego dnia XII Krajowego Zjazdu Lekarzy (20 marca)

Lista nowych władz Naczelnej Izby Lekarskiej