24 czerwca 2024

Trzeba zgłaszać większą liczbę dawców

Polska transplantologia wymaga szeregu konsekwentnych działań – wskazali eksperci uczestniczący w pierwszym spotkaniu okrągłego stołu na temat stanu polskiego systemu opieki transplantologicznej.

Dr hab. Artur Kamiński. Foto: Marek Misiurewcz

W obradach zorganizowanych przez Federację Przedsiębiorców Polskich udział wziął m.in. dr hab. Artur Kamiński, dyrektor Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant”.

– Żeby rósł wskaźnik dawstwa, czyli coś, co jest określane mianem liczby zgłoszonych dawców w stosunku do populacji w przeliczeniu na milion mieszkańców, odpowiedź jest bardzo prosta: po prostu trzeba zgłaszać większą liczbę dawców – powiedział dr hab. Artur Kamiński, który był jednym z ekspertów biorących udział w pierwszym spotkaniu okrągłego stołu na temat stanu polskiego systemu opieki transplantologicznej.

Zgodnie z najnowszymi danymi, jakie opublikowało Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant”, w 2022 r. zgłoszono 640 dawców zmarłych ogółem, a liczba dawców rzeczywistych wyniosła 445. Ponadto, pozyskano 101 narządów od żywych dawców. Przełożyło się to na wzrost liczby wykonanych przeszczepów – w 2022 r. przeszczepiono 1399 narządów, czyli o ponad 120 więcej niż rok wcześniej.