13 czerwca 2024

Trzecia dawka szczepionki mRNA w trakcie leczenia onkologicznego

Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA, Food and Drug Administration) zaaprobowała trzecią dawkę szczepionki mRNA przeciwko COVID-19 preparatami Pfizer lub Moderna dla osób z obniżoną odpornością.

Foto: pixabay.com

Za tą decyzją podążyli eksperci z NCCN (National Comprehensive Cancer Network), którzy w Stanach Zjednoczonych opracowują zalecenia dotyczące leczenia chorób nowotworowych.

W opublikowanych właśnie wytycznych zalecono trzecią dawkę szczepionki mRNA pacjentom w trakcie leczenia onkologicznego, w szczególności osobom z guzami litymi, które w ciągu roku od pierwszej dawki szczepionki otrzymywały leczenie onkologiczne, chorym z nowotworami hematologicznymi niezależnie od tego, czy są w trakcie aktywnego leczenia hematologicznego, wszystkim pacjentom którzy przeszli zabieg przeszczepienia komórek macierzystych szpiku kostnego albo terapię CAR-T cells, a zwłaszcza pacjentom do dwóch lat po tych zabiegach, wszystkim chorym po allogenicznym przeszczepieniu komórek macierzystych szpiku w trakcie leczenia immunosupresyjnego, a także chorym w trakcie leczenia onkologicznego z wyjściowo obniżoną odpornością (np. chorzy zakażeni wirusem HIV).

Źródło: www.medscape.com