20 maja 2024

Tu dostają nie tylko radio- i chemioterapię

W poniedziałek godło „Szpital Przyjazny” zostało wręczone Klinice Onkologii i Radioterapii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Wyróżnienie w imieniu szpitala odebrał prof. Jacek Jassem, kierownik tamtejszej Kliniki Onkologii i Radioterapii.

Foto: Sylwia Mierzewska

Klinika Onkologii i Radioterapii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego to największa w województwie pomorskim jednostka onkologiczna, realizująca najnowocześniejsze metody leczenia.

Klinika prowadzi wysokospecjalistyczne leczenie przy użyciu promieniowania jonizującego oraz leków przeciwnowotworowych. Jest jednym z ośrodków referencyjnych w dziedzinie radioterapii onkologicznej w Polsce. W ciągu roku otrzymuje tutaj leczenie ponad 5 tysięcy chorych, w tym większość w trybie ambulatoryjnym.

Organizatorzy kampanii „Choroba? Pracuję z nią!”, przyznając godło „Szpital Przyjazny”, pod uwagę brali dwa kryteria: możliwość umówienia wizyty pacjenta na konkretną godzinę oraz korzystanie z wygodnych terapii skracających czas podania leku, jakimi są np. terapie podskórne.

Pacjenci leczeni na choroby onkologiczne pojawiają się w Klinice Onkologii i Radioterapii UCK wielokrotnie: w trakcie radioterapii przychodzą pięć razy w tygodniu, w trakcie chemioterapii – raz lub co dwa, trzy tygodnie w zależności od terapii. Mają do dyspozycji kawę, kanapki, wodę, a także telewizor, książki, czasopisma. Na dzieci czekają zabawki. Chorzy otoczeni są także opieką psychoonkologa i dietetyka.

Organizatorami kampanii „Choroba? Pracuję z nią!” są Pracodawcy RP (wiodąca organizacja zrzeszająca ponad 12 tysięcy firm w Polsce) oraz siedem aktywnie działających organizacji pacjentów: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej „3majmy się razem”, Federacja Stowarzyszeń Amazonki, Polskie Amazonki Ruch Społeczny, Fundacja Onkologiczna Osób Młodych Alivia, Fundacja Rak’n’Roll – Wygraj Życie!, Fundacja OnkoCafe – Razem Lepiej, Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg”.

Organizatorzy kampanii wraz z Fundacją Alivia postanowili uhonorować specjalnym wyróżnieniem te szpitale, które w swojej codziennej praktyce starają się pomóc pacjentom godzić leczenie z pracą. Dla tych szpitali wraz z Henrykiem Sawką (satyrykiem i ilustratorem) przygotowano zestaw dwóch rysunków, przedstawiających z humorem, jak ważne dla pracujących pacjentów są łatwe i wygodne w podaniu terapie, skracające czas pobytu chorego w szpitalu.