23 maja 2024

Uchwycone obiektywem lekarza

W październiku w Klubie Lekarza w Łodzi przy ul. Czerwonej 3 odbędzie się, tradycyjnie jak co roku, Ogólnopolska Wystawa Fotograficzna Lekarzy tym razem pod hasłem – „Uchwycone obiektywem lekarza”.

W październiku w Klubie Lekarza w Łodzi odbędzie się Ogólnopolska Wystawa Fotograficzna Lekarzy

Foto: pixabay.com

Realizację tego tematu organizatorzy pozostawiają inwencji oraz wyobraźni lekarzy i lekarzy dentystów, chcących wziąć udział w Wystawie. Tegorocznej edycji, podobnie jak poprzedniej, towarzyszył będzie konkurs, w którym prace oceni jury złożone z profesjonalistów.

Do udziału w Wystawie i Konkursie Fotograficznym zaproszone są osoby ze wszystkich okręgowych izb w Polsce. W tym roku po raz pierwszy istnieje możliwość przesyłania fotografii drogą elektroniczną lub na nośnikach danych, ale zdjęcia można nadsyłać również w wersji papierowej.

Termin dostarczania fotografii upływa 6 października br. Wernisaż Wystawy, podczas którego zostaną ogłoszone wyniki Konkursu Fotograficznego, odbędzie się 22 października 2017 roku (niedziela) o godz. 17. Wystawa potrwa do 27 października br.

Iwona Szelewa
Sekretariat Okręgowej Izby Lekarskiej
tel. (42) 683 17 01

Regulamin:

1. Organizatorem imprezy jest Komisja Kultury Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi.

2. Impreza ma charakter ogólnopolski.

3. W konkursie mogą wziąć udział lekarze i lekarze dentyści z całej Polski, zapraszamy także lekarzy praktykujących za granicą.

4. Udział w konkursie jest bezpłatny.

5. Przyjmujemy zdjęcia przesłane:

  • drogą elektroniczną na adres mailowy: wystawa@oil.lodz.pl,
  • na nośnikach danych oraz w wersji papierowej na adres: Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi, ul. Czerwona 3, 93-005 Łódź, z dopiskiem „Konkurs Fotograficzny”,
  • dostarczone osobiście do Biura OIL w Łodzi.

6. Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć maksymalnie 8 zdjęć.

7. Fotografie mogą być wykonane w dowolnej technice.

8. Przyjmujemy zdjęcia w formacie JPG. Maksymalny wymiar fotografii to 7087 pikseli dłuższego boku. Minimalna wielkość zdjęć w wersji papierowej to 20 cm x 30 cm, a wielkość maksymalna – 40 cm x 60 cm.

9. Organizator zapewnia sobie możliwość wyłączenia z konkursu zdjęć o niskiej jakości.

10. Do zgłoszonych fotografii prosimy dołączyć następujące informacje: imię i nazwisko, specjalizację i miejscowość zamieszkania Autora, a także ewentualnie tytuły cyklów lub poszczególnych fotografii.

11. Przystąpienie do konkursu jest ze strony autorów jednoznaczne z oświadczeniem, iż fotografie zostały wykonane osobiście i są jedynymi właścicielami praw autorskich do zgłoszonych prac.

12. Fotografie oceni profesjonalne jury, a werdykt zostanie ogłoszony na wernisażu Ogólnopolskiej Wystawy Fotograficzne Lekarzy w dniu 22 października 2017 roku.

13. Zwycięzca Konkursu otrzyma medal „Złoty Obiektyw” oraz nagrodę pieniężną. Drugie i trzecie miejsce uhonorowane zostanie medalami Srebrnym i Brązowym Obiektywem, a wyróżnieni otrzymają dyplomy.

14. Organizator zapewnia sobie możliwość nieodpłatnego wykorzystania zdjęć w materiałach promujących Ogólnopolską Wystawę Fotograficzną Lekarzy w biuletynie OIL „Panaceum” oraz na stronie internetowej.

15. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją przez autorów zdjęć powyższego regulaminu.