13 czerwca 2024

Udana interwencja Rzecznika Praw Lekarza OIL

Rzecznik Praw Lekarza OIL w Warszawie zgłosił skargę do Rady Etyki Mediów na materiał Konrada Węża wyemitowanego 14 października br. w głównym wydaniu „Wiadomości” TVP.

Foto: pixabay.com

RPL zwrócił uwagę, że w reportażu przedstawiono fałszywy obraz postawy lekarzy względem walki z epidemią.

Znalazły się w nim m.in. tezy niepoparte żadnymi danymi, że niektórzy lekarze nie chcą pracować na pierwszej linii walki z SARS-CoV-2, przedstawiono także nieprawdziwe informacje o rzekomej niechęci izb lekarskich do kierowania lekarzy do walki z epidemią.

Rada Etyki Mediów stwierdziła nierzetelność zgłoszonego materiału, w pełni podzielając zarzuty postawione w złożonej skardze.