28 lutego 2024

Udar mózgu u młodych osób zwiększa ryzyko nowotworów

Udar mózgu w młodym wieku występuje rzadko i może być objawem nierozpoznanej choroby serca albo zaburzeń krzepnięcia.

Foto: pixabay.com

Naukowcy z Holandii sprawdzili, czy podłożem udaru mózgu u młodych osób może być nierozpoznany nowotwór.

W badaniu opublikowanym w czasopiśmie JAMA Network Open poddano analizie dane ponad 27 tysięcy osób w wieku 15-49 lat i ponad 362 tysięcy osób po 50. roku życia, które przeszły krwotoczny lub niedokrwienny udar mózgu.

Zauważono, że osoby w wieku 15-49 lat w ciągu roku po wystąpieniu niedokrwiennego udaru mózgu miały 2,6-krotnie większe ryzyko rozpoznania nowotworu niż ich zdrowi rówieśnicy. Osoby w tej grupie wiekowej, które przebyły krwotoczny udar, miały 5-krotnie wyższe ryzyko.

Dla osób po 50. roku życia ryzyko rozpoznania nowotworu w ciągu roku po przebytym krwotocznym lub niedokrwiennym udarze mózgu było o 20 proc. wyższe niż w zdrowej populacji w tej grupie wiekowej.

Źródło: https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2802811