24 kwietnia 2024

Uniwersytet Kaliski: samorząd lekarski zawiadamia prokuraturę

Ciemne chmury nad Uniwersytetem Kaliskim im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu – uczelnią utworzoną w 1999 r. jako Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Naczelna Izba Lekarska (NIL) złożyła zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

Foto: pixabay.com

Od kilku lat rektorem uczelni jest prof. Andrzej Wojtyła – lekarz pediatra, w latach 1992-1993 minister zdrowia i opieki społecznej, a od 2005 do 2006 r. wiceminister zdrowia. To on, jako rektor, doprowadził do uzyskania pozwolenia na uruchomienie w roku akademickim 2023/2024 jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim. Dlaczego samorząd lekarski zawiadomił w tej sprawie prokuraturę?

„Uczelnia zamieściła informacje o kierunku, które nie znajdują odzwierciedlenia w przewidywanej jakości kształcenia, co może powodować wprowadzenie w błąd osoby, które zdecydują się lub zdecydowały się już na rozpoczęcie nauki, bowiem prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w dniu 20 października 2022 r. po ponownym rozpatrzeniu wniosku wydało opinię negatywną dotyczącą warunków prowadzenia studiów na kierunku lekarskim” – czytamy w zawiadomieniu do Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, opublikowanym na stronie NIL.

Dokument został podpisany przez Damiana Pateckiego – przewodniczącego Komisji Kształcenia Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL), a jednocześnie członka Prezydium NRL. Wśród zarzutów wskazano m.in. fakt, że uczelnia nie przedstawiła opisu efektów uczenia się przyjętych dla nowego kierunku i nie spełnia warunku, zgodnie z którym program studiów o profilu ogólnoakademickim obejmuje zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie, do której przyporządkowany jest kierunek studiów.

NIL, cytując dokumenty Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA), zarzuca placówce brak odpowiedniej infrastruktury do prowadzenia zajęć, w tym odpowiednio wyposażonej pracowni anatomii. „Uczelnia nie posiada stołu anatomicznego i programów komputerowych do nauki anatomii. Wprawdzie Uniwersytet Kaliski deklaruje, że zbuduje Centrum Symulacji Medycznych, w którym będą nowe sale wykładowe i seminaryjne, ale nie informuje o zaawansowaniu budowy i planowanym terminie oddania centrum do użytku” – czytamy w uzasadnieniu do zawiadomienia.

Wskazano w nim również, że „dopuszcza się możliwość popełnienia przestępstwa na niekorzyść osób przystępujących do rekrutacji, jak i osób, które podjęły studia na ww. kierunku, albowiem – zgodnie z wiedzą lekarskiego samorządu zawodowego – uczelnia taka nie spełnia standardów kształcenia przygotowującego do wykonania zawodu lekarza, a tym samym będzie to rodzić przeszkodę do uzyskania prawa wykonania zawodu”.