13 czerwca 2024

Uniwersytet medyczny otwiera filię. Rektor: ilość nie może przesłonić jakości

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu (UMW) otwiera filię w Wałbrzychu, w której od października 2023 r. będą kształcić się przyszli lekarze. Rekrutacja już ruszyła w systemie elektronicznym.

Foto: UWM

UWM dostał zielone światło na utworzenie jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim na kierunku lekarskim w ramach własnej filii w Wałbrzychu. Za kilka tygodni naukę rozpocznie 50 studentów.

– Uczelnia posiada ogromny potencjał pozwalający na rozszerzenie kształcenia na kierunku lekarskim i daje gwarancję, że również w filii zajęcia będą prowadzone na wysokim poziomie – mówi Wojciech Murdzek, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

Wiceminister dodaje, że zwiększenie liczby przyszłych lekarzy to jeden z priorytetów resortu ze względu na szczególne znaczenie ochrony zdrowia dla społeczeństwa. – To dla Wałbrzycha priorytetowy program, dlatego pozytywnym sygnałem jest deklaracja wsparcia ze strony przedstawicieli lokalnych samorządów – podkreślił wiceminister Wojciech Murdzek.

Rola kadr akademickich

Na brak kadr medycznych zwraca uwagę rektor UWM prof. Piotr Ponikowski. – W Polsce brakuje 50 tys. lekarzy. Recepta na to, aby było ich więcej jest prosta: należy ich więcej kształcić. Warunek jest jeden: ilość nie może przesłonić jakości – mówi rektor.

Prof. Piotr Ponikowski podkreśla, że przyszli lekarze muszą być kształceni przez kadrę posiadającą odpowiednie doświadczenie, która gwarantuje nabywanie wysokich kompetencji i wesprze studentów we wszechstronnym rozwoju. – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu proponuje tworzenie filii uczelni medycznych jako optymalne rozwiązanie tego problemu – powiedział rektor.

Pozytywna opinia ministra zdrowia

Wrocławska uczelnia otrzymała pozytywne opinie ministra zdrowia i Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz pozwolenie ministra edukacji i nauki na utworzenie kierunku lekarskiego poza siedzibą.

Adepci medycyny będą kształcić się przede wszystkim w murach Akademii Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, a lokalne zaplecze kliniczne tworzyć będą przede wszystkim Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego oraz Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego.

Informacje dla kandydatów zainteresowanych udziałem w rekrutacji na kierunek lekarski w filii UMW w Wałbrzychu dostępne są na stronie: https://rekrutacja.umw.edu.pl.