20 maja 2024

Urologia na Górnym Śląsku a sieć szpitali

Zgodnie z wykazem świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na terenie województwa śląskiego do sieci szpitali zakwalifikowano profil urologia w 11 placówkach.

Do sieci nie wszedł Szpital Specjalistyczny im. prof. E. Michałowskiego w Katowicach
Foto: urologia.katowice.pl

Są to następujące podmioty:

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu,
 • Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej,
 • Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie,
 • Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie,
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku,
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju,
 • Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie,
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu,
 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko SUM w Katowicach,
 • Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach Spółka z o.o.,
 • Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy SA w Tarnowskich Górach.

W wykazie nie znalazł się m.in. NZOZ Szpital Specjalistyczny im. prof. E. Michałowskiego w Katowicach, w którym w zeszłym roku hospitalizowano niemal 5 tys. pacjentów, a prawie 9 tys. przyjęto w izbie przyjęć. „Jesteśmy szpitalem monospecjalistycznym urologicznym, największą tego typu jednostką w Polsce” – czytamy na stronie internetowej. Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach nie zdecydował się na włączenie tej placówki do sieci, mimo że – zgodnie z ustawą – miał taką możliwość.

Dlaczego? Na to pytanie otrzymaliśmy odpowiedź wymijającą. – Wyniki prowadzonych przez Śląski Oddział Wojewódzki NFZ analiz dotyczących dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej na obszarze województwa śląskiego, po ustaleniu sieci szpitali, wskazały na konieczność ogłaszania postępowań konkursowych o charakterze uzupełniającym, m.in. w zakresie urologia – mówi Małgorzata Doros, rzecznik prasowy Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Zapewniła jednak, że Fundusz dokłada wszelkich starań, aby dostęp do świadczeń z zakresu urologii na terenie województwa po 1 października 2017 r. był porównywalny z aktualnym. Wśród placówek, które na wniosek szefa oddziału Funduszu weszły do sieci szpitali w woj. śląskim, były m.in. Szpital Geriatryczny w Katowicach, Wojewódzkie Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej czy Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej.

W chwili obecnej, w oparciu o treść rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na pierwszy okres rozliczeniowy (Dz.U. 2017 poz.1242) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania (Dz.U. 2017 poz. 1225), Śląski Oddział Wojewódzki NFZ dokonuje dla świadczeniodawców ujętych w systemie wyliczeń wartości ryczałtu oraz wartości dla świadczeń wymagających odrębnego finansowania.

– Wysokości ustalonych środków finansowych zostaną przedstawione świadczeniodawcom po zakończeniu powyższych prac, tj. pod koniec sierpnia br. Wtedy też możliwe będzie oszacowanie wysokości środków finansowych, jakie przeznaczone zostaną w województwie śląskim na zabezpieczenie w IV kwartale 2017 roku świadczeń z zakresu urologii – dodaje Małgorzata Doros.

W Śląskiem liczba łóżek w podmiotach leczniczych spełniających kryteria kwalifikacji do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń, łącznie z oddziałami dołączonymi do oddziału chorób wewnętrznych oraz chirurgii ogólnej, wynosi prawie 17,2 tys., natomiast liczba łóżek w komórkach organizacyjnych podmiotów leczniczych niezakwalifikowanych do systemu PSZ – blisko 370. Oznacza to, że w sieci nie znalazło się ok. 2 proc. łóżek szpitalnych.