23 maja 2024

V Ogólnopolski Plener Fotograficzny Lekarzy

Komisja Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie zaprasza Koleżanki i Kolegów pasjonatów fotografii do udziału w V Ogólnopolskim Plenerze Fotograficznym Lekarzy w dniach 4-8 października w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą organizowanym przy współudziale Naczelnej Rady Lekarskiej.

Zakwaterowanie: Dom Dziennikarza w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, ul. Małachowskiego 17 (pokoje 2-osobowe z łazienką).

Wyżywienie: śniadania, obiady oraz kolacje. Wpisowe: 450 zł od osoby. Liczba miejsc: 20. Uwaga: liczy się kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia na plener (wraz z potwierdzeniem wpłaty – pdf, xero, skan) należy przesyłać drogą mailową lub faxem na adres: e-mail: sekretariat@oil.lublin.pl do p. Kamili Chudaszek tel: 81 536 04 5081 536 04 50 fax: 81 536 04 70.

Wycofanie opłaty za plener związane z rezygnacją z imprezy możliwe do dnia 31 sierpnia (włącznie). Wpłaty na konto: Lubelska Izba Lekarska 10 1020 3150 0000 3802 0003 2979 z dopiskiem „Plener”.