22 kwietnia 2024

W Krakowie rozmawiali o sposobach przeciwdziałania chorobom serca

W dniach 23-24 listopada odbyła się w Krakowie XI Konferencja Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego „Kardiologia Prewencyjna 2018 – wytyczne, wątpliwości, gorące tematy” poświęcona problematyce skutecznego diagnozowania i leczenia chorób układu krążenia.

 

Foto: Jerzy Rawicz

W trakcie spotkania, które zgromadziło grono najwybitniejszych ekspertów z zakresu kardiologii i ochrony zdrowia z całego kraju, dyskutowano o najważniejszych czynnikach ryzyka chorób serca oraz najefektywniejszych metodach ich zapobiegania.

W konferencji udział wzięli najwybitniejsi polscy eksperci oraz najlepszy wykładowcy, a także osoby mające decydujący wpływ na kształt ochrony zdrowotnej w Polsce, w tym członkowie rządu, dyrektorzy urzędów centralnych z obszaru opieki zdrowotnej, rektorzy, dziekani, prezesi towarzystw naukowych, konsultanci krajowi i wojewódzcy.

Swoją wiedzą i swoimi opiniami dzieliło się prawie 150 wykładowców i panelistów. Konferencję otworzyły trzy wykłady: prezydenta Europejskiego Towarzystwa Kardiologii Prewencyjnej prof. Paula Dendala pt. „Exercise prescription: from population intervention to various cardiovascular disease”, byłego prezesa Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego prof. Krzysztofa Narkiewicza pt. „Horyzonty farmakoterapii nadciśnienia tętniczego 2018” oraz prezesa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego prof. Piotra Ponikowskiego pt. „Epidemiologia i profilaktyka niewydolności serca”.

Jak co roku konferencja obfitowała w trudne pytania, spory i polemiki, ale także w sesje typowo dydaktyczne oraz sesje doniesień oryginalnych. W czasie poszczególnych sesji koncentrowano się m. in. na paleniu tytoniu, nadciśnieniu tętniczym, hipercholesterolemii, zdrowym odżywianiu, aktywności fizycznej, chorobie niedokrwiennej serca, niewydolności serca, jak i na rehabilitacji oraz chorobach nowotworowych. Omówiono też najnowsze doniesienia z zakresu szeroko rozumianej kardiologii prewencyjnej, w tym prezentacje najnowszych wyników polskich projektów badawczych i innych doniesień z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych.

W trakcie sesji poświęconej zdrowiu publicznemu zadano kluczowe pytanie, czy Polskę da się wyleczyć z palenia i dyskutowano nad najlepszym sposobem doprowadzenia do eradykacji jednego z najważniejszych zagrożeń zdrowotnych polskiego społeczeństwa. W trakcie konferencji omawiano także najnowsze wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Forum Profilaktyki, wytyczne amerykańskich towarzystw kardiologicznych i diabetologicznego oraz nowe wytyczne postępowania w nadciśnieniu tętniczym w ciąży.

Uczestnicy konferencji „Kardiologia Prewencyjna 2018 – wytyczne, wątpliwości, gorące tematy” mogli zapoznać się z pierwszymi wynikami realizacji programu KOS-Zawał, który, jak się okazuje, znacząco zmniejsza śmiertelność pacjentów po zawale serca; nowym spojrzeniem na proces starzenia się i zależnościami pomiędzy starzeniem się a chorobami układu krążenia; z problematyką optymalizacji leczenia przeciwkrzepliwego u chorych z migotaniem przedsionków, jak również z aktualnymi poglądami na profilaktykę i leczenie zakrzepicy tętniczej.

Podczas konferencji wielokrotna mistrzyni, multimedialistka w biegach narciarskich Justyna Kowalczyk została uhonorowana przez Sekcję Prewencji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Nagrodą im. prof. Stefana Rywika. Nagrodę ustanowiono w 2014 r., by obdarzać ją osoby, których działalność zawodowa i społeczna zaowocowała wybitnymi osiągnięciami z zakresu promocji zdrowia oraz profilaktyki chorób układu krążenia

Wydarzeniem towarzyszącym konferencji był, jak co roku, piąty już tradycyjny Bieg na Plantach Krakowskich, któremu przyświeca idea promowania aktywności fizycznej jako istotnego czynnika w prewencji chorób układu krążenia. W biegu wzięli udział nie tylko uczestnicy konferencji z Polski i z zagranicy, ale i również mieszkańcy Krakowa, który wczesnym rankiem pokonali 4 km wokół Plant.

Organizatorami konferencji byli między innymi: prof. Piotr Jankowski, sekretarz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, z Instytutu Kardiologii UJ CM oraz prof. Andrzej Pająk, kierownik Katedry Epidemiologii i Badań Populacyjnych, Instytutu Zdrowia Publicznego, UJ CM, przewodniczący Komisji Promocji Zdrowia Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.