22 maja 2024

W Poznaniu dominuje Omikron

W wymazach pobranych przez nas w ostatnich dniach lutego od mieszkańców Poznania i okolic, wszystkie pozytywne próbki zawierały wyłącznie wariant Omikron – mówi prof. dr hab. n. med. Andrzej Pławski, kierownik Innowacyjnego Centrum Medycznego Instytutu Genetyki Człowieka PAN.

Poznań. Foto: pixabay.com

Szczegółowa analiza sekwencyjna zidentyfikowanych wirusów wykazała, że w badanym materiale obecne są cztery podwarianty Omikrona:

  • podwariant BA.1, który wystąpił w 31%,
  • podwariant BA.1.1 – w 21%,
  • podwariant BA.2 – w 47%,
  • podwariant BA.3 – w 1%.

W pierwszej dekadzie stycznia Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu poinformował, że w materiale badanym w Innowacyjnym Centrum Medycznym odsetek przypadków zakażenia wariantem B.1.1.529 wirusa SARS-CoV-2, nazwanego Omikron, wynosił 97%. W tym tygodniu po raz kolejny wykonano, z użyciem metody sekwencjonowania nowej generacji, analizę 95 próbek wirusów izolowanych w IGC PAN.

Najczęstszy już w tej chwili w naszym materiale podwariant BA.2 po raz pierwszy pojawił się na Filipinach w listopadzie 2021 r. W Polsce pierwsze przypadki infekcji BA.2 obserwowano na początku tego roku, 30 stycznia stanowiły ok. 9% zakażeń. W badanych w IGC PAN próbkach w chwili obecnej podwariant BA.2 stanowi znaczną większość identyfikowanych wirusów SARS-CoV-2.

Zauważalny jest znaczny wzrost częstości występowania tego podwariantu w krótkim czasie, co również obserwowane jest w innych krajach Europy, np. w Danii stanowi już prawie 90%. – Stwierdzony w badaniach IGC PAN odsetek można uznać za reprezentatywny dla polskiej populacji na ostatni tydzień lutego br. Przewidywać należy, że podwariant BA.2 wkrótce zdominuje pulę wirusa SARS-CoV-2 w naszym kraju – podsumowuje dyrektor Instytutu Genetyki Człowieka PAN prof. dr hab. n. med. Michał Witt.

Na poziomie molekularnym w podwariancie BA.2 obserwuje się cały szereg zmian w sekwencji aminokwasów białka kolca, prawdopodobnie zwiększających powinowactwo wirusa do receptora ACE2. To głównie dzięki niemu cząstki wirusa wnikają do ludzkich komórek nabłonkowych. Jak potwierdziła ostatnio Światowa Organizacja Zdrowia przekłada się to na wyraźnie wyższą zakaźność podwariantu BA.2. Stanowi on szczególne zagrożenie dla osób niezaszczepionych lub nie w pełni zaszczepionych. U osób w pełni zaszczepionych infekcja przebiega stosunkowo łagodnie.

Powyższe wyniki uzyskano w ramach skriningu populacyjnego zakażeń wirusem SARS-CoV-2, prowadzonego od początku pandemii w Instytucie Genetyki Człowieka PAN. Jak dotąd ani Ministerstwo Zdrowia, ani Ministerstwo Edukacji i Nauki, ani żadna z agencji finansujących badania naukowe w kraju nie dofinansowała tych badań.

Źródło: IGC PAN