19 czerwca 2024

Ważny aspekt walki z chorobami cywilizacyjnymi

Stanowisko Nr 36/15/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.

Foto: Magdalena Limanowska

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach, zamieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia, o czym w piśmie z dnia 19 czerwca 2015 r., znak: ZP-Z.0212.14.2015, poinformował Pan Piotr Warczyński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, popiera rozwiązania zaproponowane w projekcie. Stanowią one ważny aspekt walki z otyłością, chorobą próchnicową i innymi chorobami cywilizacyjnymi.