18 lipca 2024

Wcześniej znaczy lepiej. Opieka hospicyjna a czas przeżycia chorych

Wcześniejsza opieka hospicyjna wydłuża czas przeżycia chorych na nowotwory płuca.

Foto: pixabay.com

Amerykańscy badacze przeanalizowali wpływ momentu zgłoszenia chorego do opieki hospicyjnej na czas jego przeżycia.

Retrospektywnej analizie poddano dane ponad 23 tys. chorych na zaawansowane nowotwory płuca. W zależności od czasu pomiędzy rozpoznaniem a zgłoszeniem do hospicjum podzielono ich na trzy grupy: zgłoszenie do 30 dni, pomiędzy 31 a 365 dniem i powyżej 365 dni.

89% chorych było w IV (najwyższym) stopniu zaawansowania. U 69% rozpoznano niedrobnokomórkowego raka płuca. Ogółem 57% badanych otrzymało paliatywne leczenie. W całej badanej grupie wiązało się ono ze skróceniem czasu przeżycia o 19%. Osoby, u których leczenie wdrożono pomiędzy 31 a 365 dniem oraz te, które trafiły do wyspecjalizowanych ośrodków paliatywnego leczenia miały jednak ponad dwukrotnie mniejsze ryzyko zgonu (HR odpowiednio 0,47 i 0,42).

Chorzy otrzymujący leczenie paliatywne do 30 dni od rozpoznania mieli gorsze wyniki niż osoby bez takiej pomocy. Według autorów badania wynika to najprawdopodobniej z ich złego stanu ogólnego w momencie rozpoznania. Z kolei wyniki w grupie otrzymującej pomoc po pływie 365 dni nie różniły się od uzyskiwanych u chorych w ogóle nie otrzymujących tej pomocy w ogóle. W badanej grupie wykazano również, że osoby otrzymujące leczenie paliatywne rzadziej umierały w oddziałach ratunkowych.

Źródło: jamanetwork.com/journals