18 maja 2024

Wiceprezes NRL na Forum Ekonomicznym w Krynicy

Organizacja nowej sieci szpitali i finansowanie systemu ochrony zdrowia, rozwój przemysłu farmaceutycznego oraz e-zdrowie w systemie opieki nad pacjentem – to główne założenia VIII Forum Ochrony Zdrowia organizowanego podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju w dniach 5-7 września.

W dyskusji poświęconej e-zdrowiu udział wzięła m.in. wiceprezes NRL Zyta Kaźmierczak-Zagórska. Sesja była poświęcona m.in. zmianom systemowym, które należy wprowadzić, aby zwiększyć rolę rozwiązań telemedycznych, sposobom finansowania świadczeń telemedycznych oraz rejestrom medycznym, które mogą służyć jako narzędzia realizacji polityk zdrowotnych.

Jak wynika ze słów Agnieszki Kister, dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia, resort jest otwarty na nowe rozwiązania z zakresu telemedycyny. – Postęp technologii medycznych i pojawianie się innowacyjnych leków z jednej strony otwierają nowe możliwości leczenia, a z drugiej generują coraz większe koszty. Stąd tak ważne jest stałe poszukiwanie nowych sposobów poprawy efektywności wykorzystania środków i lepszego zarządzania istniejącymi zasobami służby zdrowia – mówi Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Od siedmiu lat Forum Ochrony Zdrowia stanowi nieodłączny element Forum Ekonomicznego, które w tym roku Instytut Studiów Wschodnich zorganizuje już po raz 27. Forum pozwala szerzej spojrzeć na system ochrony zdrowia, zarówno w ujęciu ogólnokrajowym, jak i lokalnym. Umożliwia też szukanie rozwiązań dotyczących konkretnych specjalizacji i jednostek organizacyjnych. W wydarzeniu co roku biorą udział przedstawiciele administracji publicznej, rektorzy wyższych uczelni medycznych, przedstawiciele instytucji medycznych, konsultanci krajowi, dyrektorzy publicznych i prywatnych szpitali, eksperci oraz kadra zarządzająca koncernów farmaceutycznych.