15 lipca 2024

Wielka Brytania: jakość na plus, dyskryminacja na minus

Choć większość brytyjskich lekarzy w trakcie szkolenia (staż, rezydentura) pozytywnie ocenia jakość kształcenia, część z nich doświadcza różnego rodzaju dyskryminacji ze strony swoich starszych koleżanek i kolegów.

Londyn. Fot. pixabay.com

Wynika tak z badania opublikowanego w lipcu 2023 roku przez General Medical Council (GMC), brytyjską instytucję zajmującą się rejestracją lekarzy i sprawującą nadzór nad wykonywaniem zawodu.

Niemal jedna trzecia szkolących się lekarzy przyznała, że doświadczyła mikroagresji, negatywnych komentarzy i stereotypowego traktowania ze strony swoich przełożonych, a ponad 10 proc. czuło się celowo upokarzanych w obecności innych osób.

Częściej do takich zachowań dochodziło podczas odbywania stażu niż na późniejszych etapach kształcenia. Skala występowania zjawiska była też różna w zależności od specjalizacji – na przykład nadużycia częściej zdarzały się m.in. podczas szkoleń z medycyny ratunkowej i chirurgii.

Źródło: GMC