22 kwietnia 2024

Wkrótce nowa ustawa

Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia można zapoznać się z projektem ustawy o produktach biobójczych. Pod koniec lutego dokument przekazano do uzgodnień zewnętrznych.

Foto: Marta Jakubiak

Ustawa określa m.in. warunki udostępniania ich na rynku i stosowania na terytorium naszego kraju oraz zadania jednostek odpowiedzialnych za kontrolę zatruć tymi produktami. Cały projekt można, póki co, przeczytać klikając w ten link.

mt